Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong không khí thân tình, ấm áp, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng báo cáo với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt những kết quả nổi bật về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Theo đó, năm 2017, kinh tế - xã hôi của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 10,84%; thu ngân sách đạt 6.255 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; 78/98 xã về đích xây dựng nông thôn mới; Chỉ số cải cách hành chính tăng 28 bậc, xếp thứ 23/63 toàn quốc; Hoạt động văn hóa xã hội, chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,28%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể không ngừng đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà nỗ lực thực hiện thời gian tới: chuẩn bị tốt điều kiện, nội dung tổ chức kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đặc biệt là nghị quyết về sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng đó, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng với kết quả cao nhất; phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 11%, thu ngân sách trên 7 nghìn tỷ đồng, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Nhân dịp đón xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục nêu gương sáng, đóng góp những ý kiến tâm huyết cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Khánh