Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 24/4, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 20202025
 Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, PGS.TS Dương Trung Ý nhấn mạnh đến vai trò của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo đó, Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của nhiệm vụ then chốt”; “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ... Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết” trong Đảng.

Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần đó, nhằm tiếp tục nâng cao trình độ lý luận, cập nhật kiến thức mới, hoàn thiện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam xây dựng Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Tỉnh ủy viên với nhiều nội dung mới, cập nhật các nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng, kết quả hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số lĩnh vực trọng yếu, gắn với tình hình trong nước, quốc tế.

Với mục tiêu cung cấp cho học viên những thông tin, tri thức lý luận, thực tiễn mới, kinh nghiệm, phong phú trong nước và quốc tế, đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở địa phương.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại Lễ khai giảng.

Trong thời gian từ ngày 24-26/4, các học viên được học tập 6 chuyên đề: Những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển KT-XH của nước ta giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong thời đại ngày nay; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước của Trung Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Khóa học giúp bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; năng lực tổ chức đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương; chịu trách nhiệm trước BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cho đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt, thống nhất, có hiệu quả từ tỉnh đến các tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Tổ chức lớp học làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức lớp theo đúng kế hoạch, tiến độ, quy chế, quy định đề ra. Làm đầu mối thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ về những vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện và các vấn đề phát sinh, đảm bảo nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 20202025
PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng lớp học.

Các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc của ngành, địa phương một cách khoa học, hợp lý để tham dự đầy đủ thời gian học; nghiêm túc, tự giác tiếp thu đầy đủ các bài giảng và tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề mới. Nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được giao với giảng viên và giữa các học viên với nhau. Tích cực tự học, tự nghiên cứu theo gợi mở, hướng dẫn của giảng viên; nghiên cứu tài liệu để mở rộng kiến thức, tiếp nhận thông tin; từ đó xây dựng tầm nhìn gắn với đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp làm việc; liên hệ, vận dụng vào công việc thực tế của ngành, địa phương mình để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Thực hiện viết báo cáo thu hoạch về nội dung tâm đắc của mình trong bài giảng, gắn với liên hệ thực tiễn ngành, địa phương mình, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng các học viên sẽ hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra và thu được nhiều kết quả bổ ích, thiết thực, phục vụ tốt nhất cho quá trình công tác của mình, cùng Đảng bộ và Nhân dân hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ. Đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy