Kim Bảng chú trọng công tác xây dựng Đảng

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng (XDĐ), các cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở Kim Bảng luôn chủ động cụ thể hóa kịp thời, sát thực với điều kiện của địa phương, trong đó xác định công tác XDĐ về chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Cụ thể, cùng với quán triệt nghiêm túc, kịp thời chỉ thị, nghị quyết, các cấp ủy trong huyện tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo, tăng cường bám sát cơ sở, chú trọng bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực đời sống xã hội; ban hành kịp thời chủ trương, định hướng để giải quyết các vấn đề mới phát sinh, vấn đề thực tiễn ở cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy tăng cường làm việc trực tiếp với các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, phân công các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên ban chấp hành (BCH) thường xuyên về dự sinh hoạt chi bộ, họp cấp ủy và các cuộc họp khác ở địa phương để nắm bắt tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng (TCĐ), tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên (CBĐV). Chính vì vậy, qua 5 năm thực hiện mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn huyện có 160 tập thể, 209 cá nhân điển hình, tiên tiến được các cấp khen thưởng.

Trong công tác XDĐ, việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp ủy của Kim Bảng coi trọng hàng đầu. Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngọc Sơn cho biết: Đảng ủy xã luôn chú trọng thực hiện tốt việc định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội và tuyên truyền miệng; quan tâm kiện toàn, duy trì chất lượng hoạt động của báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng CBĐV, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết các phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận của CBĐV và các tầng lớp nhân dân...

Kim Bảng chú trọng công tác xây dựng Đảng
Đảng viên Chi bộ thôn Đanh Xá, Đảng bộ xã Ngọc Sơn, Kim Bảng phát biểu ý kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho CBĐV trong chi bộ.
Ảnh: Nguyễn Uyên

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cũng được Kim Bảng tăng cường, trọng tâm là mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn, hội, ngành; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, cập nhật kiến thức mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Kim Bảng mở 14 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; 10 lớp bồi dưỡng đảng viên mới; 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính… cho các đối tượng. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương.

Việc củng cố xây dựng TCĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cũng là một trong những vấn đề được các cấp ủy của Kim Bảng hết sức coi trọng. Cụ thể, Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tinh giản biên chế. Chỉ đạo đồng bộ, kịp thời việc sắp xếp các chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố sau khi được sắp xếp, sáp nhập. Cấp ủy các cấp đổi mới nội dung, hình thức, thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với từng giai đoạn cụ thể…

Huyện tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng của cơ quan, đơn vị; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND nơi đủ điều kiện; 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Các chi bộ duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt với tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường kỳ bình quân chung toàn huyện đạt gần 90%; đa số các chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang có tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt 100%.

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác XDĐ. Chính vì vậy, cùng với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, các cấp ủy của huyện luôn chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, XDĐ, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 335 TCĐ, 277 đảng viên; giám sát đối với 215 TCĐ, 108 đảng viên. UBKT từ huyện đến cơ sở giám sát 231 TCĐ, 93 đảng viên; kiểm tra 29 TCĐ, 38 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật đối với 1 TCĐ, 107 đảng viên...

Trong XDĐ, việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để XDĐ được các cấp ủy của Kim Bảng hết sức coi trọng. Theo đồng chí Lại Tuyết Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, các cấp ủy trong huyện chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Với phương châm "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", công tác đối thoại, lắng nghe, giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân được người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương rất coi trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã tổ chức được trên 130 hội nghị đối thoại giữa người đứng cầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong huyện. Dân vận của chính quyền được đẩy mạnh, nhất là qua mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Phong trào “Dân vận khéo” được quan tâm chỉ đạo với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sức lan tỏa trong xã hội...

Coi trọng XDĐ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức thông qua những việc làm cụ thể; đề cao trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp… đã góp phần giúp Kim Bảng xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy