Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng qua, HKH tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức hội, đẩy mạnh các phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có gần 2.300 ban khuyến học và trên 1.670 chi hội khuyến học, số hội viên chiếm 27,22% tổng dân số cả tỉnh. Các tổ chức hội hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng tạo điều kiện triển khai tốt Đề án 281 của Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và xây dựng xã hội học tập rộng khắp.

Hiện toàn tỉnh có hàng trăm nghìn gia đình học tập, cùng hàng nghìn mô hình dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Các phong trào do hội triển khai thực hiện đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và đông đảo người dân. Do đó, các cấp hội đã xây dựng và phát triển nguồn quỹ hội lên tới hàng chục tỉ đồng. Thông qua các nguồn quỹ hội và sự tài trợ thường xuyên của các nhà tài trợ, hàng năm HKH từ tỉnh tới cơ sở đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học.

Trong 6 tháng qua, HKH tỉnh và HKH các huyện, thành phố đã trao 5.828 suất quà, học bổng cho học sinh, sinh viên và giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, học tập; hỗ trợ cơ sở vật chất cho 10 trường học…với tổng số tiền lên tới hơn 2,8 tỉ đồng. Đồng thời, phối hợp với một số đơn vị, nhà tài trợ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khác như: tuyên truyền, hướng nghiệp và hỗ trợ cho học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách về chương trình du học tại Nhật Bản; tổ chức khám sức khỏe miễn phí; tổ chức các lớp học khuyến đức cho học sinh…

6 tháng cuối năm, HKH các cấp trong tỉnh xác định tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, tập trung đánh giá và công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập theo hướng thực chất. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các đơn vị, mở rộng tổ chức hội và phát triển hội viên. Có sự chuẩn bị tích cực cho chương trình “Chắp cánh ước mơ” lần thứ V năm 2018 dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2018.

Thanh Hà