Đại hội MTTQ thị xã Duy Tiên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày (16 - 17/4/2024), tại Nhà văn hóa Trung tâm thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã Duy Tiên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Đại hội MTTQ thị xã Duy Tiên lần thứ XXI nhiệm kỳ 2024  2029
Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự, chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thị xã Duy Tiên.

Dự đại hội còn có các đại biểu là chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn thị xã và các vị đại biểu nguyên là lãnh đạo MTTQ thị xã Duy Tiên; đại diện các gia đình có công với cách mạng, người uy tín, đồng bào tôn giáo và 173 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các cá nhân tiêu biểu trong khối đại đoàn kết (ĐĐK) dân tộc thị xã Duy Tiên.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên ở thị xã Duy Tiên đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Vận động và phát huy nội lực trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân và các nhà hảo tâm xây dựng mới 156 nhà ĐĐK cho hộ nghèo trên địa bàn, hỗ trợ phát triển sản xuất; vận động tặng quà các đối tượng với tổng số tiền gần 38 tỉ đồng.

Đại hội MTTQ thị xã Duy Tiên lần thứ XXI nhiệm kỳ 2024  2029
Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Đại hội MTTQ thị xã lần thứ XX đề ra; không ngừng củng cố, tăng cường khối ĐĐK toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; duy trì và phát triển các mô hình tự quản ở khu dân cư; xây dựng khu dân cư trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; triển khai thực hiện khu dân cư không còn đói nghèo… Thực hiện đạt và vượt kế hoạch 100% các chỉ tiêu của MTTQ thị xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra.

MTTQ thị xã còn góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát cán bộ công chức, đảng viên, rèn luyện đạo đức ở cộng đồng dân cư, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân. Đặc biệt, đã tham gia và tổ chức giám sát cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Đại hội MTTQ thị xã Duy Tiên lần thứ XXI nhiệm kỳ 2024  2029
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức mặt trận vững mạnh; đồng thời, đề ra các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ thị xã Duy Tiên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp thị xã Duy Tiên tập trung thực hiện tốt 5 khâu đột phá và một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy và nội dung, phương thức hoạt động; triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng thị xã Duy Tiên ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Ngân khẳng định: Nhiệm kỳ qua, mặc dù có những khó khăn, thách thức, song MTTQ các cấp thị xã Duy Tiên đã phát huy tốt vai trò, vị trí và nhiệm vụ của Mặt trận, nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối ĐĐK toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, góp phần cùng cố, phát huy sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã. Phát huy tốt vai trò, vị trí và hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình hành động Đại hội MTTQ thị xã đề ra.

Đại hội MTTQ thị xã Duy Tiên lần thứ XXI nhiệm kỳ 2024  2029
Các ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029; đồng thời, thực hiện tốt vai trò quan trọng của Mặt trận trong tập hợp, phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh và gợi mở một số nội dung để đại hội nghiên cứu xem xét quyết định: Tăng cường xây dựng khối ĐĐK toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững ổn định chính trị xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thường xuyên nắm tình hình nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân với cấp ủy, chính quyền; hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bảo đảm lực lượng cán bộ mặt trận đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024- 2029 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh. Ông Trần Đình Tiến, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy