Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đã có hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một số cán bộ, đảng viên rồi đến mức quay sang phủ định lý tưởng phấn đấu mà mình đã theo đuổi, phủ nhận sạch trơn toàn bộ sự nghiệp, thành quả cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ họa với những thế lực phản động và có hành vi gây hại cho đất nước. Hiện tượng đó gây nhiều tác hại. Dân gian hiện đại vẫn nôm na gọi hiện tượng này là “trở cờ”. Nhận diện, cảnh báo và đấu tranh với hiện tượng đó là điều cần thiết.

Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên trì mục tiêu, lý tưởng hướng tới những giá trị văn hóa. Những mục tiêu, lý tưởng mang đậm tính văn hóa mà Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh để đạt tới làm nên những nét văn hóa của Đảng.

Xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị là làm cho những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng thấm sâu trong sinh hoạt Đảng, trong các hoạt động của cả hệ thống chính trị, thấm sâu trong mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Văn hóa - với những giá trị tự thân của nó, cũng phải vừa là mục tiêu vừa là động lực, là nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển vững mạnh của Đảng. 

Đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, trên báo Nhân Dân số 5409 ra ngày 3/2/1969, với bút danh TL, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho công bố bài báo quan trọng: "Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân".

Bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của Chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở tính tất yếu khách quan của sự ra đời học thuyết, ở việc khẳng định sản xuất vật chất là cơ sở quyết định sự tồn tại và phát triển lịch sử xã hội loài người, ở quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, ở mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, ở việc khẳng định sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội là quá trình lịch sử-tự nhiên.

Sáng 27/10, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo.

Covid-19 và sốt xuất huyết là hai bệnh có yếu tố dịch tễ và đường lây truyền cũng như bệnh cảnh hoàn toàn khác nhau.

Thời gian gần đây, nhiều fanpage giả mạo các cơ quan chức năng đã xuất hiện trên mạng xã hội facebook với những thông tin thất thiệt, sai sự thật. Việc chia sẻ thông tin từ các fanpage giả mạo này không chỉ tác động tiêu cực đến dư luận xã hội mà còn ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi của nhiều cá nhân...

Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo và tổ chức của Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là một nội dung trọng tâm, vừa là một biện pháp rất quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình hiện thực hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Trong hoàn cảnh hiện thời, việc đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa, hưởng ứng, truyền cảm hứng bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở lý luận và khoa học để xây dựng, củng cố niềm tin tất thắng của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) đã trở thành quy luật trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nắm vững, giải quyết và xử lý tốt mối quan hệ giữa xây dựng và BVTQ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là một nhiệm vụ to lớn và hết sức nặng nề, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao với những giải pháp đồng bộ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của mỗi chủ thể trong hệ thống chính trị nước ta.

Cuộc ra đi vào năm 1911 của Người đã trở thành dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với lịch sử dân tộc; mang đến cho nhân dân Việt Nam ngọn cờ và khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Tham nhũng sinh ra và gắn liền với nhà nước. Đây là vấn đề có tính toàn cầu, không của riêng đất nước, quốc gia nào. Tuy nhiên, các đối tượng núp dưới nhãn hiệu “dân chủ, nhân quyền” luôn lợi dụng vấn đề tham nhũng và công cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam để xuyên tạc, phá hoại niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Hơn lúc nào hết, việc nhận thức rõ và đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn chống phá này là điều cần/ ấp thiết.

Kế thừa truyền thống dân tộc và những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...”[1]. Đây là luận điểm hết sức quan trọng, cần được các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và toàn dân quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Lợi dụng tình trạng tranh chấp, khiếu kiện vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp, các đối tượng xấu lôi kéo, kích động người dân gây rối, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trách nhiệm của mỗi người khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là phải tuân thủ pháp luật, đúng cả về nội dung và trình tự.

Càng gần đến ngày bầu cử, việc lợi dụng dân chủ, đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử để chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 càng được các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị tiến hành ráo riết. Mỗi cử tri cần nhận rõ và đấu tranh thắng lợi với những âm mưu, thủ đoạn đó.

Vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia nói chung, đặc biệt là chủ quyền biển, đảo nói riêng là chủ đề được các thế lực thù địch đặc biệt yêu thích. Tất cả mọi sự kiện xảy ra trên vùng Biển Đông “nhạy cảm” đều là cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Để làm thất bại âm mưu này cần có những nhận thức đúng đắn.

Cả hệ thống chính trị đang làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, giống như những lần bầu cử trước, các thế lực thù địch cũng tích cực hoạt động chống phá bầu cử. Đây là điều không mới nhưng vẫn cần nhận rõ để kiên quyết đập tan. 

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy