Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong chặng đường 75 năm xây dựng, trưởng thành, Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm quốc gia về: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học lý luận và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt hai cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn và “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên.

Sáng 16/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ; tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Trong cơ quan, đơn vị, cũng như xã hội thường có những người bất đắc chí, không được toại nguyện theo nhu cầu bản thân, từ đó sinh ra trạng thái buồn chán, bất mãn, luôn nhìn đời bằng lăng kính xám màu.

Chiều 6/1, Thành ủy Phủ Lý tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 96 quần chúng ưu tú ở các chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 52 thanh niên ưu tú chuẩn bị tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng thành phố Phú Lý văn minh, giàu mạnh, thời gian qua, cấp ủy, cơ quan tuyên giáo các cấp của thành phố luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên (CBĐV), các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết… của Đảng là khâu đầu tiên và là khâu rất quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mặc dù có vai trò quan trọng và luôn được cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) quan tâm coi trọng nhưng vì nhiều lý do nên công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết… của Đảng thời gian gần đây vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Trao đổi cùng phóng viên Báo Hà Nam về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Văn Đúng (nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam) cho rằng: Học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết… của Đảng, dù được tổ chức theo hình thức nào cũng phải luôn bảo đảm sự nghiêm túc, đúng quy định và phải coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, có tác động trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Từ nhận thức sâu sắc trên, thời gian qua Công an thị xã Duy Tiên luôn tích cực phát huy vai trò tiên phong, mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 35 (ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị, qua đó thiết thực góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều 27/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của BCĐ 35 tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ 35 tỉnh; các thành viên BCĐ, Tổ thư ký, giúp việc BCĐ 35 tỉnh; Trưởng BCĐ 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Trong giai đoạn hiện nay của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về sự lãnh đạo phát triển văn hóa, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động, khích lệ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên, nhân dân nỗ lực thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ nhận thức đó, thời gian qua cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp của Kim Bảng luôn chú trọng thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác tư tưởng thông qua những chương trình, hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ sở vững mạnh.

Về bản chất, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Từ đó, làm cho quân đội mất phương hướng chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các bước tiếp theo giống như kiểu “Cách mạng hoa hồng”, “Cách mạng cam”, “Cách mạng đường phố” đã được thực hiện thành công ở một số nước.

Tham gia hội thi có 11 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc LLVT tỉnh và các đơn vị kết nghĩa.

Sáng 7/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Ngày 7/12, tại thành phố Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người.

Với vai trò đội dự bị tin cậy, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, Đoàn Thanh niên được coi là một trong những lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ nhận thức sâu sắc đó, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã nỗ lực cụ thể hóa nội dung công tác vận động, định hướng, cổ vũ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội là yêu cầu cấp thiết đối với sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy; lực lượng tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của quân đội đối với nhiệm vụ này, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng mạng xã hội (MXH) để phát tán nhiều thông tin sai trái, xấu độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhận diện rõ tình hình, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đã, đang tăng cường hoạt động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là một nhà khoa học, triết học và một nhà lý luận chính trị người Đức. Với trí tuệ uyên bác, tinh thần khoa học cần mẫn và phẩm chất nhân văn cao đẹp, luôn mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho nhân loại, Ph.Ăng-ghen đã luôn sát cánh cùng C.Mác nghiên cứu, chỉ ra quy luật tất yếu khách quan của quá trình vận động, biến đổi, phát triển xã hội loài người, từ đó khẳng định tiến trình phát triển của nhân loại sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy