Chuyên đề

Bình Lục đẩy mạnh phát triển kinh tế

Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Bình Lục phấn đấu: giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 2,7%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 18,2%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2025 đạt 79 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm 50% so với năm 2020. Để đạt được mục tiêu trên, những năm qua, huyện Bình Lục phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của địa phương để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Thời gian qua, phong trào tập luyện văn nghệ, thể dục, thể thao (TDTT) cơ sở ở Bình Lục từng bước được mở rộng và phát triển. Các phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe, gắn chặt tình đoàn kết người dân tại các khu dân cư.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về việc “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 9/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029”; Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 7/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2024-2029”…, công tác nhân sự cho đại hội MTTQ các cấp  được huyện Bình Lục đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm số lượng và cơ cấu phù hợp, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín.

Những năm gần đây, cùng với việc duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống, xã Trịnh Xá (thành phố Phủ Lý) đặc biệt quan tâm đến việc phát triển ngành nghề mới nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tận dụng những cây lục bình (bèo tây) sẵn có tại địa phương, người dân nơi đây đã làm ra những sản phẩm thủ công đem lại giá trị kinh tế cao. Nghề mới phát triển từ năm 2020 trở lại đây tạo việc làm cho nhiều lao động của địa phương.

Sáng 19/4, UBND huyện Bình Lục tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” năm 2024. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã chọn ra 2 đội có thành tích xuất sắc nhất đại diện huyện Bình Lục tham dự hội thi cấp tỉnh gồm: thị trấn Bình Mỹ và xã Đồng Du.

Thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục, những năm học qua Trường THCS An Đổ (Bình Lục) đã chủ động nâng cao chất lượng dạy và học đối với  các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng cả Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2006 và Chương trình GDPT 2018.

Thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Công an xã An Nội (Bình Lục) luôn đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thời gian qua, các cấp Hội nông dân (HND) huyện Bình Lục tập trung đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng và triển khai nhiều việc làm thiết thực, phát huy tốt vai trò là cầu nối trong việc giúp hội viên nông dân giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Là địa phương không có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế; đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ; nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm trên địa bàn của huyện Bình Lục chủ yếu trông vào nguồn thu tiền sử dụng đất (chiếm trên 80% tổng nguồn thu NSNN). Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả một số mặt hàng đầu vào tăng cao, đơn hàng của các doanh nghiệp giảm; thị trường bất động sản (BĐS) vẫn chưa có nhiều tín hiệu khả quan... để hoàn thành kế hoạch thu NSNN năm 2024, ngay từ những tháng đầu năm, Bình Lục đã dồn lực triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm “khơi thông” các nguồn thu NSNN trên địa bàn. 

Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao đầu tiên của tỉnh, Huyện ủy Bình Lục đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 26/8/2022 về xây dựng huyện Bình Lục đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao vào năm 2025. Quán triệt thực hiện Nghị quyết huyện Bình Lục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Những năm gần đây, kinh tế của người dân xã An Ninh (Bình Lục) tăng lên đáng kể. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt 67,6 triệu đồng, tăng hơn 3 triệu đồng so với năm 2021. Qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đa chiều của xã còn 0,94%, đời sống vật chất của người dân được nâng lên. Theo ông Phạm Trọng Tâm, Chủ tịch UBND xã An Ninh, địa phương luôn quan tâm nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai giúp thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong đó, xã tập trung khai thác và phát huy thế mạnh đồng đất, lao động, vị trí địa lý của địa phương…

Thực hiện Chỉ thị 05; kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Đồng Du, huyện Bình Lục chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gắn việc học tập, làm theo Bác với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Bằng những việc “làm theo” hết sức thiết thực, hiệu quả, cán bộ, hội viên nông dân xã Đồng Du đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao ở địa phương.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Lục đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ nhân rộng và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình xử lý rác thải bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia, góp phần đáng kể vào công tác BVMT tại các địa phương.

Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, tuổi trẻ Bình Lục bằng những hành động, việc làm cụ thể đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn đã khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cùng với huy động các nguồn lực xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh về mọi mặt, gắn phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với tăng cường tiềm lực quốc phòng, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Bình Lục thường xuyên chú trọng chỉ đạo, triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ đó tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện ngày càng vững chắc.

Xác định công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) có vai trò hết sức quan trọng, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” huyện Bình Lục đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên, nhân dân củng cố niềm tin, sự đồng thuận, tự giác chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Từ nhận thức đó, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp ở Bình Lục luôn chú trọng thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp trong công tác chính trị, tư tưởng thông qua những chương trình, hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần động viên CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cấp ủy, TCĐ, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thực hiện tốt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thể hiện sâu sắc hơn chức năng của đơn vị quân đội, là “đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân lao động, sản xuất”. Từ nhận thức đó, những năm qua, Ban CHQS huyện Bình Lục đã luôn chú trọng phối hợp làm tốt công tác dân vận. Hoạt động dân vận thể hiện rõ phương châm hướng về cơ sở, chú trọng quan tâm đến những địa bàn xa trung tâm, giúp đỡ nhân dân thông qua những việc làm, chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực, gần sát thực tế đời sống.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, với bề dày thành tích đáng tự hào, Trường THCS Nguyễn Khuyến (huyện Bình Lục) ngày càng khẳng định được vị thế của một trường THCS chất lượng cao của huyện cũng như của tỉnh. Trường có nhiều năm được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được các cấp, ngành tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen, đặc biệt năm 2020 nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Góp phần vào thành tích chung ấy không thể không nhắc đến sự đồng hành của tổ chức công đoàn trong phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, được nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực hưởng ứng.

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Nghĩa (Bình Lục) đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy tham mưu với cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát (KTGS) toàn khóa và hằng năm. Chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện công tác KTGS; chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy trình KTGS của cấp ủy; quy trình xem xét giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên. Qua đó đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy chủ động thực hiện nhiệm vụ KTGS.

Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) huyện Bình Lục không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động tại địa phương, mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, đã có nhiều tấm gương điển hình trong xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, là gương sáng cho con cháu và hội viên học tập.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy