6 tháng đầu năm 2018, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy đinh; tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS.

Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của tỉnh và các địa phương, đơn vị, cụ thể như: KTGS các nội dụng nghị quyết của Tỉnh ủy về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, công tác cán bộ, quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng và quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Hà Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, UBKT các cấp tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng (TCĐ) cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung xem xét, giải quyết, đơn thư tố cáo đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành kịp thời, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình có tác dụng giáo dục cao; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, nắm tình hình TCĐ, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực.

Số lượng đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật giảm so với 6 tháng đầu năm 2017. Cụ thể, UBKT các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, các cấp ủy, TCĐ trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 223 TCĐ và 321 đảng viên. Cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp tiến hành giám sát 162 TCĐ và 311 đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã xem xét, thi hành kỷ luật 63 đảng viên (giảm 40,5% so với cùng kỳ năm 2017).

Việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên cơ bản đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác KTGS 6 tháng cuối năm 2018 được UBKT các cấp xác định: Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt chương trình KTGS theo kế hoạch đã đề ra; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, kiểm tra TCĐ cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, dự báo tình hình phức tạp có thể nảy sinh; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo TCĐ, đảng viên (nếu có), không để xảy ra vụ việc bức xúc, nổi cộm…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của UBKT các cấp. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác KTGS, kỷ luật Đảng; tích cực chủ động tham mưu, thực hiện công tác KTGS năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị xây dựng chương trình KTGS năm 2019 sát yêu cầu, tình hình thực tế; tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ theo tinh thần NQ Trung ương 7; đôn đốc, thực hiện các kết luận sau các cuộc KTGS. Trước yêu cầu công việc ngày càng đòi hỏi cao hơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ ngành UBKT các cấp cần không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn nữa hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Quốc Hùng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Nguyễn Hằng