“Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn”

Ngày 19/5 hằng năm là dịp mỗi người dân Việt Nam và bạn bè thân thiết trên thế giới kỷ niệm trọng thể Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

“Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn”

Người sinh ra và lớn lên khi đất nước chìm trong đêm trường nô lệ, nhân dân bị áp bức bóc lột bởi ách thống trị của thực dân, phong kiến… Với tấm lòng yêu nước, thương dân nồng nàn, Người ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước. Đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Người tìm thấy con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã giành hết thắng lợi này tới thắng lợi khác: Đất nước giành được độc lập, nhân dân giành được tự do, đánh thắng các cuộc xâm lược của thực dân đế quốc để thống nhất nước nhà đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Dù Người đã đi xa hơn nửa thế kỷ nhưng để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản hết sức quý báu là tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là sự vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đó là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, đạo đức và phong cách; là quan điểm và tấm gương mẫu mực của người chiến sỹ cộng sản trung thành và kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc và nhân dân lên trên hết, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn, trọng nghĩa tình, nói đi đôi với làm, sống giản dị, hòa đồng với thiên nhiên; tự mình nêu gương về đạo đức cách mạng, thể hiện sinh động, tự nhiên, đồng cảm hóa trong công tác và ứng xử hằng ngày.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2023) trong không khí sôi nổi khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có hàng triệu tấm gương, mô hình, cách làm thể hiện sinh động, có sức lan tỏa rộng khắp trong việc học và làm theo Bác, và trở thành nhu cầu tự thân, nền nếp của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi người. Với bất cứ ai, ở bất cứ lĩnh vực nào, càng đối diện nhiều khó khăn, thử thách càng tìm thấy trong tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác những chuẩn mực cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Như câu trong bài hát Ấm tình quê Bác: “Nghĩ về Bác lòng con trong sáng hơn!”.

                                                      

Hà Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy