Lý Nhân đẩy mạnh xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu

Huyện Lý Nhân hiện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu (gồm 5 xã NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao). Riêng năm 2023, huyện có 3 xã đăng ký hoàn thành NTM nâng cao, qua đánh giá đều đạt 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu, đã hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận. Phát huy kết quả đạt được, Lý Nhân đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Xã Phú Phúc đăng ký đạt chuẩn xây dựng NTM nâng cao năm 2024. Qua rà soát, hiện xã đã đạt 15/19 tiêu chí, 64/75 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí NTM nâng cao của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Những tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế. Về tiêu chí giao thông, tỷ lệ đường xã được bảo trì hằng năm, bảo đảm sáng – xanh – sạch – đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) mới đạt tỷ lệ 60%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã còn 3,4% (theo tiêu chí còn 1%). Tiêu chí y tế chưa thực hiện được các chỉ tiêu về tỷ lệ dân số được quản lý chăm sóc sức khỏe và tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. Đặc biệt, tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn có 7 chỉ tiêu đều chưa đạt.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2024, xã Phú Phúc đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí. Cùng với tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, đến toàn thể người dân giúp nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm cùng chung sức xây dựng NTM. Xã tập trung huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ cơ chế, chính sách hỗ trợ của cấp trên để hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu đòi hỏi nguồn vốn lớn (giao thông, thủy lợi…). Trong năm 2024, Phú Phúc lựa chọn đăng ký được công nhận sản phẩm OCOP hoặc tương đương; có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng; ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực..

Ông Đào Quang Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Phúc cho biết: Để được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, trong năm xã phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí và 11 chỉ tiêu chưa đạt. Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. Ngay từ những ngày đầu năm, xã đã triển khai thực hiện hướng đến hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đường hoa tại xã NTM nâng cao Chính Lý (Lý Nhân). Ảnh: THÀNH NAM

Hiện nay, huyện Lý Nhân đang tích cực đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Với 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (theo bộ tiêu chí giai đoạn 2015 – 2020) trừ xã Xuân Khê đã hoàn thiện xây dựng thôn thông minh, các địa phương còn lại vẫn còn một số tiêu chí, chỉ tiêu NTM nâng cao và các tiêu chí quy định xã NTM kiểu mẫu chưa đạt quy định. Như xã NTM kiểu mẫu Nhân Bình mới đạt 17/19 tiêu chí và 71/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh, gồm: Tiêu chí quy hoạch (3 chỉ tiêu); Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (1 chỉ tiêu). Hay xã NTM kiểu mẫu Nhân Chính vẫn còn 1 tiêu chí (Quy hoạch) trong xây dựng NTM và NTM nâng cao, cùng các tiêu chí NTM kiểu mẫu (giai đoạn 2021 – 2025) chưa đạt…

Trong năm 2024 huyện đặt ra mục tiêu dự kiến phấn đấu 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Văn Lý, Phú Phúc, Chân Lý, Nhân Khang và Nhân Nghĩa. Các địa phương này qua rà soát đều đạt từ 12 tiêu chí và 58 chỉ tiêu trở lên theo bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Bà Đỗ Thị Thu Hòa, Trưởng phòng NN & PTNT, huyện Lý Nhân cho biết: Qua rà soát, đánh giá các xã trong huyện còn khá nhiều các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 chưa đạt. Huyện đang quyết tâm chỉ đạo các địa phương triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, lựa chọn triển khai sớm những chỉ tiêu phù hợp...

Nhằm đạt được mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024 trong công tác tổ chức thực hiện huyện Lý Nhân đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện phân công trách nhiệm cho từng thành viên về cả địa bàn, lĩnh vực phụ trách thường xuyên theo dõi, nắm bắt và đôn đốc việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; đồng thời, duy trì thường xuyên lịch giao ban NTM hàng tháng để kịp thời có chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Huyện phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc xây dựng, thực hiện và nhân rộng các mô hình trong xây dựng NTM; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong quá trình tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Huyện yêu cầu, các xã rà soát, đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 để có biện pháp thực hiện hiệu quả; trong đó, ưu tiên các nhóm tiêu chí về sản xuất để tăng thu nhập cho người dân; thực hiện tốt tiêu chí về môi trường đảm bảo sáng – sanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, huyện huy động tối đa các nguồn lực phục vụ đầu tư xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; tập trung huy động, lồng ghép, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM tại các địa phương.

Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy