Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp

Đại hội hội liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong năm 2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2024 - 2029; lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất, uy tín để cử tham gia ủy ban hội LHTN nhiệm kỳ mới. Do đó, Hội LHTN tỉnh chỉ đạo các cấp bộ hội làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện cần thiết để đại hội diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của thanh niên toàn tỉnh.

Hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở

Hội LHTN phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý) là đơn vị được Hội LHTN tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh. Anh Phạm Quang Khánh, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN phường Lê Hồng Phong cho biết: Khi được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029, Hội LHTN phường đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, báo cáo hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo định hướng, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội, đề án nhân sự, xây dựng chương trình đại hội, lên danh sách số lượng đại biểu, khách mời và triển khai các hoạt động tuyên truyền về đại hội. Đặc biệt chú trọng xây dựng đề án nhân sự khóa mới bảo đảm cơ cấu, thành phần và độ tuổi, phát huy tinh thần tiên phong, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của thanh niên phường Lê Hồng Phong. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, Đại hội đại biểu Hội LHTN phường Lê Hồng Phong lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp.

Anh Vũ Trần Tùng Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: Việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở có ý nghĩa quan trọng để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên diện rộng. Bên cạnh việc xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn cụ thể, Tỉnh hội đã trực tiếp làm việc với Đảng ủy, UBND và Hội LHTN phường Lê Hồng Phong nhằm hoàn thiện các bước chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội điểm; trực tiếp góp ý toàn diện vào các văn kiện, các khâu chuẩn bị, cũng như tích cực phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức đại hội.

Qua đánh giá của Ủy ban Hội LHTN tỉnh, Đại hội đại biểu Hội LHTN phường Lê Hồng Phong đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra, thống nhất thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới bám sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Hội LHTN phường đã chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội thành công. Công tác điều hành tại đại hội đúng quy định, trang trọng, bảo đảm về nội dung, chương trình, thời gian; phát huy được tính tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu tham dự đại hội. Thành công của đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên tại phường Lê Hồng Phong tạo tiền đề để Ủy ban Hội LHTN tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Trác Văn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại đại hội. Ảnh: Lê Yến

Tại thị xã Duy Tiên, Đại hội đại biểu Hội LHTN xã Trác Văn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 cũng vừa được tổ chức. Đây là đơn vị được Hội LHTN thị xã chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở với sự tham dự của 65 đại biểu thanh niên ưu tú. Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả công tác hội và phong trào thanh niên xã; kiểm điểm công tác điều hành của Ủy ban Hội LHTN xã nhiệm kỳ 2019-2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên xã nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN xã, hiệp thương trực tiếp Chủ tịch Hội LHTN xã; hiệp thương đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN thị xã Duy Tiên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Trác Văn Trịnh Phương Nam cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho đại hội điểm, Hội LHTN xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn thường xuyên của Hội LHTN thị xã. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa, khích lệ phong trào thanh niên tại địa phương. Với khẩu hiệu hành động: Thanh niên Trác Văn “Đoàn kết – Sáng tạo – Cống hiến – Phát triển”, giai đoạn 2024-2029, Hội LHTN xã Trác Văn tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết các tầng lớp thanh niên; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”.

Đến ngày 25/1, 100% đại hội điểm cấp cơ sở đã hoàn thành. Việc tổ chức thành công đại hội điểm hội LHTN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với đơn vị được chọn, mà còn là cơ sở để Ủy ban Hội LHTN tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội tại địa phương, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể để các đơn vị khác thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở đơn vị mình, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các đoàn viên, hội viên, thanh niên về ngày hội lớn của tuổi trẻ.

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029, từ cuối tháng 10/2023, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội hội LHTN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, Ủy ban Hội LHTN thị xã Duy Tiên đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội hội LHTN các cấp đến ủy ban hội các xã, phường. Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thị xã Duy Tiên Vũ Thị Huyền Trang cho biết: Thị hội đã tham mưu với Ban Thường vụ Thị ủy ban hành thông tri lãnh đạo, chỉ đạo đại hội hội LHTN các cấp trên địa bàn thị xã. Ban hành hướng dẫn tổ chức đại hội hội LHTN từ cấp thị xã đến cấp cơ sở; chỉ đạo Hội LHTN xã Trác Văn tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai diện rộng. Thời gian tới, Thị hội tập trung hướng dẫn, duyệt đại hội cấp cơ sở; xây dựng dự thảo văn kiện, đề án nhân sự, chương trình Đại hội đại biểu Hội LHTN thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Theo kế hoạch, đại hội cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất trong tháng 3 và hoàn thành đại hội cấp thị xã trong tháng 4.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của đại hội chính là bầu ra ủy ban hội LHTN các cấp. Do đó, công tác nhân sự của ủy ban hội LHTN các cấp phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng điều lệ, tiêu chuẩn, quy định. Ủy ban hội LHTN các cấp phải bảo đảm về cơ cấu, số lượng và thành phần hợp lý, chú trọng tính liên hiệp, tính đại diện, tiêu biểu cho khối đoàn kết các tầng lớp thanh niên; bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong ủy ban hội. Việc giới thiệu cán bộ đoàn chủ chốt để hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo trong ủy ban hội LHTN mỗi cấp bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao đối với tổ chức hội. Đại biểu tham dự đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các thành phần thanh niên và tổ chức thanh niên.

Thị hội đã tham mưu với Ban Thường vụ Thị ủy ban hành thông tri lãnh đạo, chỉ đạo đại hội hội LHTN các cấp trên địa bàn thị xã. Ban hành hướng dẫn tổ chức đại hội hội LHTN từ cấp thị xã đến cấp cơ sở; chỉ đạo Hội LHTN xã Trác Văn tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai diện rộng. Thời gian tới, Thị hội tập trung hướng dẫn, duyệt đại hội cấp cơ sở; xây dựng dự thảo văn kiện, đề án nhân sự, chương trình Đại hội đại biểu Hội LHTN thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo kế hoạch, đại hội cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất trong tháng 3 và hoàn thành đại hội cấp thị xã trong tháng 4.

Chị Vũ Thị Huyền Trang, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thị xã Duy Tiên.

Để các cấp hội cơ sở thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã sớm ban hành hướng dẫn cụ thể việc tổ chức đại hội hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, triển khai đến các cấp hội về nội dung và trình tự của chương trình đại hội với phương châm sáng tạo, đổi mới, hấp dẫn, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của điều lệ và các quy định của Hội LHTN Việt Nam. Đại hội hội LHTN cấp cơ sở sẽ hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2024. Đại hội cấp huyện không quá một ngày (2 phiên), hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2024 (đại hội điểm hoàn thành trước 15/4). Đại hội cấp tỉnh không quá hai ngày (4 phiên), hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/10.

Cùng với đó, Hội LHTN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chú trọng tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức hội trong mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ; các cuộc vận động, chương trình của hội; gương thanh niên điển hình và những mô hình cần nhân rộng…

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, tích cực, tin tưởng đại hội đại biểu hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, không ngừng củng cố và phát triển hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy