Đại hội Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 21 - 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Lục đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Đại hội MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2024  2029
Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự, chỉ đạo đại hội. Đến dự, tặng hoa chúc mừng có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Bình Lục.

Đại hội MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2024  2029
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Ngân phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có các đại biểu nguyên là lãnh đạo MTTQ huyện Bình Lục; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đại diện các gia đình có công với cách mạng, người uy tín, đồng bào tôn giáo và 130 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các cá nhân tiêu biểu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Bình Lục.

Đại hội MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2024  2029
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục phát biểu khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên ở huyện Bình Lục đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; phát huy nội lực trong nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động xây dựng mới nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo trên địa bàn, hỗ trợ phát triển sản xuất; vận động tặng quà các đối tượng. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Đại hội MTTQ huyện lần thứ XXVIII đề ra; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại hội MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2024  2029
 Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Ngân và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

MTTQ các cấp tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và rủi ro đột xuất; thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và giảm nghèo bền vững. Đến hết năm 2023, trên địa bàn huyện có 95% khu dân cư văn hóa; 92,5% gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 66,36 triệu đồng; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng nhanh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,59%; 100% các chỉ tiêu của MTTQ huyện trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 đều đạt và vượt kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm .

Đại hội MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2024  2029
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn tặng hoa chúc mừng đại hội.

MTTQ huyện còn làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát cán bộ công chức, đảng viên, rèn luyện đạo đức ở cộng đồng dân cư; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân; đặc biệt, đã tham gia và tổ chức giám sát cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2024  2029
Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Hồng Quân tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức mặt trận vững mạnh; đồng thời đề ra các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp huyện Bình Lục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy và nội dung, phương thức hoạt động; triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua..., phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trọng tâm là xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025...

Đại hội MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2024  2029
 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Ngân, đã ghi nhận, đánh giá cao các kết quả MTTQ các cấp của huyện Bình Lục đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, khẳng định: Nhiệm kỳ qua, mặc dù có những khó khăn, thách thức, song MTTQ các cấp của huyện đã phát huy tốt vai trò, vị trí và nhiệm vụ của Mặt trận, nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối ĐĐK toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.

Đại hội MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2024  2029
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị: MTTQ huyện tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp được nêu trong nghị quyết đại hội; tiếp tục tuyên truyền, vận động, tăng cường xây dựng khối ĐĐK toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, hiệu quả, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Đại hội MTTQ huyện Bình Lục lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2024  2029
 Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 53 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Lục lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh. Ông Lê Ngọc Hanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy