Tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế bầu cử trong Đảng

Sáng 20/5, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị gắn với tổng kết Chỉ thị số11-CT/TU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế bầu cử trong Đảng
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo, đại diện Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh, phòng chính trị Quân sự tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị gắn với tổng kết Chỉ thị số11-CT/TU ngày 20/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế bầu cử trong Đảng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

10 năm qua, cấp ủy các cấp của tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được đẩy mạnh; hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được phát huy, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc nhận diện những biểu hiện, vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay, giải pháp đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế bầu cử trong Đảng
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy quán triệt Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quyết định số 143-QĐ/TW ngày 03/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện. Theo đó, Quy định 142-QĐ/TW gồm 3 chương, 7 điều. Quy định nhằm bảo đảm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ; công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Quyết định số 143-QĐ/TW ngày 03/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện gồm 5 chương, 25 điều quy định chi tiết về nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; mối quan hệ công tác; nguyên tắc và chế độ làm việc của cấp ủy cấp huyện.

Tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế bầu cử trong Đảng
Đồng chí Nguyễn Hải Long, TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận các nội dung hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị: Các cấp ủy, các cơ quan chức năng, các đồng chí tham dự hội nghị với chức trách, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, nội dung theo Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; rút ra 05 bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử để phù hợp với thực tiễn, các văn bản liên quan của Đảng.

Tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế bầu cử trong Đảng
Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện báo cáo; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành, gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Về quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 142 của Bộ Chính trị và Quyết định 143 của Ban Bí thư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 142 của Bộ Chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy định số 142 của Bộ Chính trị. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 143 của Ban Bí thư; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế làm việc của cấp uỷ cấp mình đảm bảo bám sát Quy chế mẫu của Ban Bí thư.…       

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy