Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cho ý kiến về dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 4/4, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 họp cho ý kiến về Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các thành viên tổ biên tập, tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện. 

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cho ý kiến về dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 20252030
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị thông qua Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Theo đó, tại Quyết định số 752, BTV Tỉnh ủy Hà Nam Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI gồm 43 đồng chí. Đồng chí  Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ xây dựng Quy chế và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban; Xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020- 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và các văn kiện khác trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Tiểu ban phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu ban và thành lập Tổ giúp việc cho Tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cho ý kiến về dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 20252030
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập thông qua Quy chế làm việc và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cho ý kiến về dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 20252030
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị Thông qua dự thảo Đề cương (sơ bộ) Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Theo đó, dự thảo đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị gồm 2 phần. Phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Phần thứ 2: phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030.

Cho ý kiến về dự thảo Đề cương (sơ bộ) Báo cáo chính trị, các đại biểu tập trung thảo luận về chủ đề Đại hội, bố cục, nội dung, đánh giá kết quả đạt được, đặc biệt là phương hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ đột phá, một số giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu đề ra…

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cho ý kiến về dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 20252030
Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cho ý kiến về dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 20252030
Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cho ý kiến về dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 20252030
Các đồng chí dự hội nghị phát biểu đóng góp ý kiến.

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu tham dự, kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội yêu cầu: Xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng bộ phải đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số....., nhất là việc thực hiện ba khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã xác định gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, điều kiện thực tế của địa phương, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và với tầm nhìn xa hơn.

Do vậy, trong quá trình xây dựng phải hết sức nghiêm túc, khoa học, bài bản, thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và tranh thủ lấy ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở dự thảo Đề cương sơ bộ, các ý kiến thảo luận tại hội nghị sẽ được Tổ Biên tập tiếp thu gửi các đồng chí thành viên Tiểu ban tiếp tục tham gia đóng góp vào dự thảo Đề cương, chịu trách nhiệm đề xuất đối với nội dung thuộc lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Về chủ đề Đại hội, Tiểu ban thống nhất giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì báo cáo đề xuất. Song song với đó, Tổ biên tập cũng phải nghiên cứu để có báo cáo, tham gia về nội dung quan trọng này.

Trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện bảo đảm tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy