Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông qua tăng cường hoạt động TTPBGDPL góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho CBĐV, nhân dân; cách nhận biết những chiêu trò, thủ đoạn của tội phạm và thế lực thù địch, phản động; cách ứng phó với thông tin xấu, độc trên mạng internet. Qua đó giúp CBĐV, nhân dân có cách nhìn nhận đúng đắn về những vấn đề chính trị xã hội, có khả năng tham gia đấu tranh phản bác lại các quan điểm, hành động sai trái, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Để góp phần ngăn chặn những hành vi xuyên tạc, bóp méo các quy định pháp luật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân trước thông tin xấu, độc, thất thiệt, Sở Tư pháp Hà Nam đã xác định rõ 3 yêu cầu chính trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thứ nhất: kịp thời thông tin những quy định của pháp luật đến với CBĐV, nhân dân thông qua nhiều hình thức, nhất là những quy định pháp luật mới. Thứ hai: hạn chế những hành vi vi phạm do chưa nắm rõ nội dung những quy định mới; hạn chế những bức xúc, hiểu sai về việc thực thi công vụ của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền do chưa nắm được quy định mới khi bị xử lý vi phạm. Thứ ba: không tạo kẽ hở, cơ hội cho các thế lực thù địch xuyên tạc về chính sách mới.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo cáo viên Sở Tư pháp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho cán bộ làm công tác hòa giải tại TP. Phủ Lý.

Trên cơ sở nắm vững ba yêu cầu trên, nhằm kịp thời thông tin các quy định pháp luật đến với CBĐV, nhân dân, từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 63 buổi TTPBGDPL, phối hợp với cơ quan Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tăng cường thực hiện các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục… để nâng cao hơn nữa hiệu quả TTPBGDPL. Đội ngũ CBĐV Sở Tư pháp cũng đã chủ động tăng cường tổ chức hoạt động TTPBGDPL, thường xuyên đăng tải những bài viết có nội dung liên quan đến việc tìm hiểu các quy định của pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, qua đó, giúp nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tạo sức đề kháng trước những thông tin xấu độc, những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời, theo ông Lữ Mai Thanh Tùng, Trưởng phòng PBGDPL - Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp, yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung hình thức, hướng về cơ sở luôn được ngành xác định đẩy mạnh thực hiện trong triển khai công tác TTPBGDPL nhằm thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, nội dung TTPBGDPL phải bảo đảm yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình, điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương, những vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, những vấn đề dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

Với tinh thần đó, 9 tháng năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, địa phương trong tỉnh thực hiện được 45 buổi tập huấn, TTPBGDPL về giải phóng mặt bằng cho CBĐV, nhân dân; thành viên các nhóm nòng cốt TTPBGDPL tại cơ sở. Tại các hội nghị tập huấn, TTPBGDPL, báo cáo viên pháp luật không chỉ tuyên truyền các quy định pháp luật mà còn phân tích cụ thể ý nghĩa, mục đích của các quy định; những lợi ích mà các dự án phát triển kinh tế - xã hội đem lại cho người dân tại những nơi thực hiện thu hồi đất, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng khi Nhà nước triển khai giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, việc triển khai các hoạt động PBGDPL phải thực sự hướng về cơ sở, lan tỏa tới tận thôn, xóm để CBĐV, nhân dân không những được phổ biến đầy đủ, kịp thời kiến thức pháp luật mà còn được tư vấn, giải đáp, trợ giúp tận tình, chu đáo những vướng mắc về pháp lý tại cơ sở.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng. Ảnh: Khánh Chi

Thực hiện nhiệm vụ TTPBGDPL góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bên cạnh nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tổ chức các buổi tuyên truyền hướng về cơ sở, Sở Tư pháp còn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh.

Theo anh Ngô Đức Mậu, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp, thanh niên, học sinh là đối tượng thích khám phá, tiếp cận cái mới, muốn khẳng định bản thân nhưng đa phần nhận thức về những vấn đề chính trị, xã hội còn thụ động, hạn chế. Vì vậy, thanh niên, học sinh là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo, kích động… nhằm thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Nhận thức rõ thực trạng đó, Ban chấp hành Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp đã chủ động tăng cường tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ ĐVTN, học sinh. Thường xuyên phối hợp, hỗ trợ tổ chức đoàn các cấp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đoàn, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nhận thức pháp luật trong ĐVTN ngay khi mới phát sinh, đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với định hướng thông tin và dư luận xã hội. Từ đó, tạo ra sức đề kháng giúp ĐVTN tự giác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý chí phấn đấu vươn lên.

Ban chấp hành chi đoàn cũng thường xuyên quán triệt đến ĐVTN của cơ quan luôn phải chắt lọc thông tin TTPBGDPL không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền những thông tin sai trái, bịa đặt. Ngoài trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Chi đoàn Thanh niên sở đã thành lập fanpage “Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp Hà Nam”, thường xuyên đăng tải những thông tin chính thống, gương người tốt việc tốt, những suy nghĩ, hành động cao đẹp… lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Đồng thời, thường xuyên chia sẻ tin, bài tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những bài viết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần định hướng, lan tỏa những nội dung tích cực trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, phòng chống những tác động xấu từ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Thông qua tăng cường hoạt động TTPBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho CBĐV, nhân dân; cách nhận biết những chiêu trò, thủ đoạn của tội phạm và thế lực thù địch, phản động; cách ứng phó với thông tin xấu, độc trên mạng internet. Qua đó giúp CBĐV, nhân dân có cách nhìn nhận đúng đắn về những vấn đề chính trị xã hội, có khả năng tham gia đấu tranh phản bác lại các quan điểm, hành động sai trái, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết thực hiện thành công công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.                        

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy