Sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh

Thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã và đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng và thực hiện nghiêm đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”. Thông qua đợt sinh hoạt không những góp phần thực hiện tốt hơn công tác giáo dục, rèn luyện CBĐV, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà còn tăng cường hơn nữa những việc làm thiết thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa", các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở của Đảng bộ huyện Bình Lục đã đồng loạt duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu. Theo đó, ở từng buổi sinh hoạt thường kỳ, tập thể chi bộ, ban chi ủy và từng CBĐV chủ động đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ rõ ưu điểm, nhược điểm, nhất là những nhược điểm, hạn chế trong thực hiện vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở đó, kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, tránh phát sinh những sai phạm không đáng có trong thời gian tiếp theo.

Sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh
Bí thư Chi bộ 5, Thôn 1, Cát Lại, Đảng bộ Bình Nghĩa (Bình Lục) trao đổi với cán bộ, đảng viên về các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc “Tự soi, tự sửa”. Ảnh: Nguyễn Uyên

Đồng chí Vũ Văn Sỹ, Bí thư Chi bộ 5, Thôn 1, Cát Lại, Đảng bộ xã Bình Nghĩa (Bình Lục) cho biết: Trong đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, CBĐV trong chi bộ thẳng thắn nhận thấy quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi ủy đôi lúc còn thiếu quyết liệt; đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu, ít thể hiện chính kiến; một số đảng viên có biểu hiện né tránh, nể nang trong tự phê bình và phê bình.

Đặc biệt, tại buổi sinh hoạt chuyên đề, không ít CBĐV và cấp ủy đã mạnh dạn đóng góp ý kiến về những hạn chế, thiếu sót của chi bộ khi để xảy ra một trường hợp đảng viên vi phạm về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai đến mức phải xử lý kỷ luật. Sau khi “tự soi” khuyết điểm, chi bộ đã thảo luận, thống nhất đưa ra giải pháp để từng bước “tự sửa” và đến kỳ sinh hoạt tiếp theo chi bộ tiếp tục “soi” lại những việc đã “sửa” để đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa. Đây cũng chính là bài học cụ thể, thiết thực để tập thể chi bộ và từng CBĐV "tự soi" lại chính mình, từ đó tránh không mắc phải sai phạm tương tự trong thời gian tới.

Cụ thể hóa tinh thần, nội dung Kết luận 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, năm 2022 các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Phủ Lý đã đồng loạt triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” thông qua hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Cùng với đó, nghiên cứu, lựa chọn tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo hướng sát gần, phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Phủ Lý cho biết: Đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” được Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ ở tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng đã góp phần quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết của cấp ủy các cấp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Cùng với đó, trực tiếp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, CBĐV trong thực hiện nhiệm vụ; là dịp để CBĐV, nhất là người đứng đầu chủ động tự soi rọi lại bản thân, gia đình, đơn vị mình, tự sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Sau đợt sinh hoạt chính trị, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và CBĐV về ý nghĩa, tầm quan trọng của “Tự soi, tự sửa” được nâng lên; nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Đồng thời, giúp CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác; kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của tập thể có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục, phát huy ưu điểm, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua tìm hiểu cho thấy trong quá trình triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, nhiều chi, đảng bộ trong tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng về nội dung, hình thức, bảo đảm yêu cầu phù hợp với đặc điểm,  nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó, thông qua đợt sinh hoạt đã khơi dậy, phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chuyên đề, trong tọa đàm, trao đổi… tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao.

Với Đảng bộ huyện Kim Bảng, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đồng loạt mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; đưa nội dung chuyên đề “Tự soi, tự sửa” vào các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, giao ban công tác ngành định kỳ hằng tháng, hằng quý. Trước khi các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, BTV Huyện ủy cũng đã nghiêm túc “nêu gương” bằng việc tổ chức kiểm điểm “Tự soi, tự sửa”, thẳng thắn chỉ ra 12 tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác, trong đó có 2 tồn tại liên quan đến cá nhân.

Sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh
Cán bộ, đảng viên, công chức xã Thi Sơn (Kim Bảng) trao đổi kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện việc làm theo gương Bác. Ảnh: Trần Ích

Với quan điểm “Tự soi, tự sửa” phải là việc làm thường xuyên; “tự soi” là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là “tự sửa”, Huyện ủy Kim Bảng đã thống nhất chỉ đạo: Quá trình “tự soi” phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng CBĐV, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu để có căn cứ đề ra giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả. Mặt khác, sau "tự soi", mỗi cấp ủy và CBĐV đều phải xây dựng kế hoạch “tự sửa” nghiêm túc, tự giác, tránh hình thức. Chính bởi vậy, ngay trong các hội nghị triển khai nhiệm vụ của BTV Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương đều tích cực tham gia đóng góp ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các lĩnh vực công tác cán bộ, dân vận, kiểm tra giám sát… của BTV Huyện ủy.

Tương tự như Kim Bảng, tại các đảng bộ: thị xã Duy Tiên, Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, các buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi, tự sửa” đều thu nhận nhiều ý kiến đóng góp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trực tiếp sâu sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn... của tập thể và từng đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Với BTV đảng ủy các xã, phường, thị trấn, ban chi ủy các chi bộ cơ sở và trực thuộc đảng ủy cơ sở, CBĐV cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, tập thể cấp ủy, CBĐV, nhất là người đứng đầu đều tự giác xem xét trách nhiệm cá nhân trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

Sau đợt sinh hoạt chính trị cao điểm, hiện tại các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh tiếp tục duy trì việc “Tự soi, tự sửa” trong sinh hoạt thường kỳ, qua đó kịp thời nhận diện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Và để thực hiện tốt việc làm này, thời gian tới cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ trong từng tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi CBĐV, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy