Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều hình thức, thủ đoạn, nhất là trên không gian mạng. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên ở cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Xã Đức Lý tổ chức họp tiểu ban xây dựng nông thôn mới với công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Thế Trang

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái cần có lý lẽ sắc bén, phải có trình độ lý luận chính trị mà chỉ các nhà nghiên cứu lý luận mới làm được. Các cấp ủy từ Trung ương đến cấp huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo 35, thành viên gồm lãnh đạo các ban, ngành có năng lực, trình độ lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn.

Tuy nhiên, việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW chưa đạt kết quả cao nhất nếu không có sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên ở cơ sở và toàn thể nhân dân. Đối với cấp cơ sở không thành lập Ban Chỉ đạo 35 mà giao trách nhiệm cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW còn lúng túng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ sở cần phát huy vai trò của mình, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, các đồng chí trong cấp ủy ở cơ sở cần tham mưu tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nghiên cứu học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các chủ trương mới. Hiện nay, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện ngại học tập, nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng… Do đó, khi các thế lực thù địch xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng thì hoang mang, dao động. Cá biệt có một số trường hợp đảng viên không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cán bộ, đảng viên là một báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tích cực tuyên truyền kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nơi mình công tác, sinh hoạt để nhân dân tự hào về truyền thống, về sự đổi thay, sự chuyển mình của quê hương. Việc tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền của cấp ủy đảng, của các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã, trên hệ thống loa truyền thanh của thôn xóm... Hằng tháng, đảng ủy các xã, phường, thị trấn ban hành nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của tháng trước, đề ra nhiệm vụ trọng tâm của tháng sau. Đó là tài liệu tuyên truyền, triển khai thực hiện tại kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng rất có giá trị.

Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng cũng cần được đề cao. Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đều đăng ký một tài khoản facebook. Cán bộ được giao quản trị tài khoản facebook cần thường xuyên chia sẻ các bài viết của các trang thông tin chính thống, chia sẻ các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, của các ngành, đoàn thể để nhân dân nắm bắt được thông tin, tình hình của địa phương, tạo dòng chủ lưu trên mạng xã hội, lấn át các thông tin xấu độc… của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về  trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền, vận động người thân hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương. Khi triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân như thu hồi đất… thì vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên rất quan trọng. Thực tế cho thấy, ở chi bộ nào, thôn xóm nào, cán bộ, đảng viên gương mẫu sẽ có tính lan toả cao dẫn dắt quần chúng tin và làm theo. Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành thì các thế lực thù địch có tuyên truyền sai lệch về chính sách hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cũng không ảnh hưởng tới việc chấp hành của nhân dân.

Cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, quan tâm xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… tạo bộ mặt mới cho nông thôn ngày càng khang trang. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đây là câu trả lời đanh thép nhất đối với các luận điệu xuyên tạc, biện pháp đấu tranh hiệu quả nhất đối với các thế lực thù địch.

Với ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch sẽ thất bại, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lê Thị Mai Chung - Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lý, Lý Nhân

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy