Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Chiều 27/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của BCĐ 35 tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ 35 tỉnh; các thành viên BCĐ, Tổ thư ký, giúp việc BCĐ 35 tỉnh; Trưởng BCĐ 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan Thường trực của BCĐ 35 tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Long, TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của BCĐ 35 tỉnh.

Theo đó, năm 2023, các cơ quan thành viên BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc phối hợp, tương tác giữa các lực lượng thành viên trong đấu tranh, phản bác được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ hơn. Nhiều đơn vị (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Báo Hà Nam, Thành ủy Phủ Lý, Thị ủy Duy Tiên, Huyện ủy Lý Nhân..) đã làm tốt công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin chính thống, chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin gây hoang mang trong dư luận như: Xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, công tác ngoại giao của Đảng và Nhà nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tình hình Biển Đông, xung đột Nga - Ukraine, Isarel - Hamas, các vụ án Việt Á, AIC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC... góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Các đơn vị đã duy trì có hiệu quả các tài khoản của các cơ quan, đơn vị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa, Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu kết luận hội  nghị.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo, hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong hoạt động của BCĐ 35 tỉnh năm 2023, đồng thời thống nhất 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với phương châm: “Chủ động- Kịp thời- Sáng tạo- Hiệu quả”.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đồng chí Trần Thị Ngân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của BCĐ trong năm 2023. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2024 và thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hệ thống BCĐ 35 các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung tuyên truyền, thực hiện nghiêm: Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, Công văn số 7097-CV/BTGTW ngày 09/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chỉ đạo thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tập trung nắm chắc dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời báo cáo BCĐ 35 tỉnh và cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu độc, sai sự thật gây ảnh hưởng không tốt trong xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”, “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc".

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đồng chí Nguyễn Hải Long, TUV, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ 35 tỉnh năm 2023.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường kiểm soát, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội của các tài khoản trên địa bàn tỉnh và những tài khoản trong phạm vi cả nước đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổng hợp các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đăng tải, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, báo cáo BCĐ 35 tỉnh, đề xuất những biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đồng chí Lê Hồng Kỳ, TUV, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, góp phần định hướng thông tin dư luận xã hội. Kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các ấn phẩm báo chí không để xảy ra sai sót. Duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tăng cường viết tin, bài về công tác 35 trên các loại hình báo chí. Đẩy mạnh việc đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin chính thống, tích cực qua các kênh thông tin trên mạng xã hội; tích cực tham gia đấu tranh với các tài khoản, trang mạng xã hội của các thế lực thù địch; góp phần chủ động về thông tin, định hướng kịp thời thông tin trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các cơ quan thành viên của BCĐ 35 tỉnh duy trì, thành lập mới các kênh thông tin nhất là các cơ quan thành viên mới được kiện toàn, thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế số 13-QC/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo. Chủ động tham mưu tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho BCĐ và lực lượng đấu tranh phản bác trên địa bàn tỉnh. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Định kỳ báo cáo cụ thể những nội dung chưa làm được, những tập thể, cá nhân chưa làm tốt để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở…

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy