Xây dựng văn hóa công vụ là làm giàu văn hóa Đảng

Xây dựng văn hóa công vụ là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhằm hoàn thiện một nền hành chính hiện đại, dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đó cũng là xây dựng hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, làm giàu văn hóa Đảng, tạo cho các tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy năng lực, vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương.

Xây dựng Văn hóa công vụ là làm giàu văn hóa Đảng…
8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các mô hình điểm trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017-2022 được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen.

Đảng bộ huyện Bình Lục có 56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 19 đảng bộ và 37 chi bộ cơ sở trực thuộc với 6.968 đảng viên. Huyện Bình Lục có 17 đơn vị hành chính gồm 16 xã và 1 thị trấn với 106 thôn, 5 tổ dân phố. Xác định hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng để phát triển kinh tế- xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư, Huyện ủy Bình Lục luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức công vụ, góp phần làm giàu văn hóa Đảng. Thông qua việc tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là Quy chế dân chủ ở cơ sở, hệ thống chính trị cơ sở đã cùng với nhân dân tạo nên nhiều thành tựu đổi mới quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, làm thay đổi rõ rệt diện mạo các miền quê.

Tính đến tháng 6 năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ở Bình Lục đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực: Nông – thủy sản chiếm 25,5%; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 39,3%; Dịch vụ thương mại chiếm 35,14%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt bình quân trên 2.500 tỷ đồng/năm; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt bình quân gần 5.000 tỷ đồng/năm. Thu ngân sách bình quân mỗi năm đạt trên 225 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân mỗi năm trên 3.700 tỷ đồng…

Xây dựng Văn hóa công vụ là làm giàu văn hóa Đảng…
Nhân dân xã Bồ Đề hài lòng với phong cách, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức xã trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong tổ chức, vận động nhân dân thực hiện một cách chủ động sáng tạo các nghị quyết của Đảng, hệ thống chính trị cơ sở ở Bình Lục đã luôn gắn chặt các hoạt động với vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở. Vì thế,  “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” đã trở thành một trong 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy (HU, BTVHU) đã ban hành một Đề án và các Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo thực hiện tốt chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững” gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) và Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện văn hóa công sở, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa làm việc. Các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Ngày thứ Bảy với dân”, “Ngày Chủ nhật xanh”...; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy trong thi hành nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong đời sống và công việc.

Nói như đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, “Xây dựng tốt văn hóa công sở chính là làm giàu văn hóa Đảng. Văn hóa chính là nền tảng, sức mạnh nội sinh và là cơ sở bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tổ chức và cán bộ. Văn hóa Đảng chính là phẩm chất, đạo đức trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là với những người đứng đầu, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, đó là những người tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên là những người đại diện cho văn hóa Đảng, mang văn hóa lan tỏa đến đời sống xã hội. Vì thế, để xây dựng văn hóa công vụ, làm giàu văn hóa Đảng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải được phát huy; đội ngũ này cần phải sâu sát cơ sở, thường xuyên gần gũi, lắng nghe nhân dân, nắm bắt kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân; tham mưu, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tránh gây bức xúc, phiên hà, nhiễu sách nhân dân.”

Xây dựng Văn hóa công vụ là làm giàu văn hóa Đảng…
Lãnh đạo xã Bình Nghĩa đến tận nhà dân, các hộ thuộc diện chính sách giúp giải quyết thủ tục hành chính về vấn đề thừa kế tài sản.

Có thể nhìn thấy rất rõ điều này từ quãng thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát. Bình Nghĩa là địa phương có người mắc covid-19 đầu tiên ở tỉnh (bệnh nhân 251, thôn 3 Ngô Khê). Giữa lúc nhân dân còn chưa hiểu hết về tính chất dịch bệnh, hệ thống chính trị cơ sở đã phát huy vai trò tổ chức, động viên nhân dân tham gia phòng, chống dịch nghiêm túc, làm tốt quy định 5K, truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, công chức xã đã phân công nhau nấu cơm phục vụ các chốt kiểm soát dịch, tuyên truyền vận động nhân dân chung tay góp sức ủng hộ đồng bào vùng có dịch. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng tấn nhu yếu phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng dịch đã được chuyển đến xã phân phát cho cán bộ, nhân dân... Cán bộ lao động thương binh xã hội đã đến tận nhà đối tượng Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội để chi trả tiền trợ cấp hàng tháng. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Bình Nghĩa được đánh giá cao, làm kinh nghiệm để nhiều địa phương khác trong huyện học tập triển khai sau đó khi dịch bùng phát mạnh hơn. Vì thế, trong suốt thời gian đối mặt với dịch bệnh, Bình Lục đã huy động sự ủng hộ đóng góp được trên 5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch.

Xây dựng Văn hóa công vụ là làm giàu văn hóa Đảng…
Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mang tiền trợ cấp đến tận nhà chi trả cho Người có công thời điểm thực hiện cách ly vì dịch Covid-19.

Triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy với dân” ở Bình Lục đạt hiệu quả sâu rộng đã thay đổi nếp nghĩ, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, khẳng định “văn hóa công vụ đã tạo nên môi trường sống và làm việc trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể lành mạnh, vô tư; khơi dậy ý chí phấn đấu, ý thức cống hiến và trách nhiệm cho mỗi người, làm hết việc chứ không hết giờ”.  Các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, ý thức trách nhiệm của đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 12 – NQ/HU và Đề án số 05-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy... Số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có bằng Đại học trở lên đạt tỷ lệ 100%, cấp xã, thị trấn là 84,6%. Công tác tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở bảo đảm đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng Văn hóa công vụ là làm giàu văn hóa Đảng…
"Ngày thứ Bảy với dân" của cán bộ, đảng viên và công chức xã Bình Nghĩa.

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên”. Tiếp tục chặng đường phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, Bình Lục coi trọng xây dựng và phát triển văn hóa, chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, văn hóa và kinh tế, xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa, đạo đức công vụ, đặc biệt chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chu Phương - Lê Ba (Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Lục)

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy