Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Tối 22/10, tại Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 được tổ chức. Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trên quy mô toàn quốc.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: TTXVN)

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; nhiều tỉnh, thành phố dự buổi lễ.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chào mừng và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân đã tích cực tham gia và đạt giải trong cuộc thi. Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc thi là một hoạt động thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cuộc thi với sự hưởng ứng của nhiều đối tượng, nhiều tôn giáo, dân tộc, tầng lớp xã hội có sức lan tỏa sâu rộng có ý nghĩa. Cuộc thi cũng góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng và chế độ. Trên cơ sở khẳng định con đường cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ âm mưu của các thế lực thù địch tiếp tục chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta. Đồng chí đã chỉ rõ yêu cầu, nhiệm vụ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Sau gần 9 tháng triển khai, với hơn 301.000 tác phẩm dự thi cho thấy cuộc thi năm nay đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến hết ngày 31/7/2023, toàn quốc đã thu nhận được 301.365 tác phẩm dự thi ở cả 5 loại hình là Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình và video clip, gấp gần 3 lần so với năm 2022.

Tổng số tác phẩm dự thi Ban tổ chức cấp Trung ương nhận được là 11.856 tác phẩm, gồm: 5.285 tác phẩm thể loại Tạp chí, 6.059 tác phẩm thể loại Báo, 151 phát thanh, 252 truyền hình, 109 video clip. Sau khi nhận hồ sơ, sản phẩm dự thi của các đơn vị/địa phương, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương căn cứ thể lệ Cuộc thi để tiếp tục sàng lọc ban đầu, đưa vào chấm Sơ khảo 3.155 tác phẩm đáp ứng yêu cầu về thể thức, cách thức trình bày và đúng chủ đề Cuộc thi, gồm 1.412 tác phẩm thể loại Tạp chí, 1.487 tác phẩm thể loại Báo, 77 tác phẩm thể loại Phát thanh, 124 Truyền hình và 55 video clip.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao giải A cho nhóm tác giả: Đinh Thị Thu Hằng, Bùi Thu Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) với tác phẩm “Giới trẻ góp phần thanh lọc mạng xã hội”. (Ảnh: TTXVN)

Căn cứ kết quả chấm thi vòng Sơ khảo, Ban tổ chức Cuộc thi đã đưa vào chấm Chung khảo 680 tác phẩm, gồm 309 bài Tạp chí, 273 bài Báo, 52 tác phẩm báo hình (42 tác phẩm Truyền hình, 10 video clip) và 41 tác phẩm phát thanh, 5 tác phẩm nước ngoài.

Căn cứ kết quả chấm thi, ngày 8/10/2022, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi đã họp xét giải thưởng, lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất, những tập thể tiêu biểu nhất để trao giải, quyết định trao 121 giải chính thức cho cá nhân (10 giải A, 24 giải B, 28 giải C và 60 giải Khuyến khích), 20 giải triển vọng, 4 giải cho cá nhân cao tuổi, cá nhân trẻ tuổi tiêu biểu; 15 giải Tập thể xuất sắc. Tác giả Hải Đăng của Báo Nhân Dân đã đạt giải A Cuộc thi.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Tác giả cao tuổi tiêu biểu (cao nhất 101 tuổi) và các tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu nhận giải. (Ảnh: TTXVN)

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cùng sức lan tỏa mạnh mẽ, Cuộc thi có chất lượng chuyên môn rất cao, với nhiều tác phẩm dự thi chất lượng tốt. Chủ đề các tác phẩm của Cuộc thi năm nay rất đa dạng. Bên cạnh việc tuyên truyền, lan tỏa nội dung, giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận đường lối, cương lĩnh của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có rất nhiều tác phẩm đề cập đến những vấn đề mới đặt ra như những quy định mới của Đảng, tinh thần chỉ đạo mới trong các cuốn sách, bài viết của Tổng Bí thư hay những chính sách, pháp luật mới của Nhà nước.

Thành công của Cuộc thi góp phần cho thấy Nghị quyết số 35-NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, được triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. Cuộc thi đã thành công rất tốt đẹp, thực sự trở thành một điểm nhấn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tổng kết cuộc thi năm 2023 và Phát động Cuộc thi chính luận lần thứ 4. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thay mặt Ban Chỉ đạo phát động Cuộc thi lần thứ 4.

Theo nhandan.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy