Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 16/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ; tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.

Năm 2023, BCĐ và các đơn vị thành viên BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác tiếp tục được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tham gia phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các cấp ủy từ Khối đến cơ sở, BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để sai sót về chính trị, lộ lọt thông tin bí mật quốc gia, đảm bảo tính toàn diện, kịp thời và đạt kết quả tích cực.

Cùng với đó, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, dư luận xã hội để có biện pháp giải quyết và tham mưu giải quyết kịp thời, không để phát sinh bức xúc, tiêu cực, không để bị động, bất ngờ.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Các đơn vị thành viên BCĐ 35 Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thường xuyên làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; chủ động khai thác, đăng tải, lan tỏa những thông tin chính thống có tính định hướng cao, phân tích rõ đúng, sai, vạch trần những luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Các đoàn thể trực thuộc tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; tuyên truyền, chia sẻ bài viết, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động trên không gian mạng. Đoàn Khối CCQ tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống; thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ với 39 thành viên là bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc và sinh hoạt với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; phối hợp với Thị đoàn Duy Tiên tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2023; tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V - năm 2023…

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Theo đó, tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và các văn bản có liên quan gắn với việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/ĐUK/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; kịp thời định hướng dư luận xã hội; quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, của Đảng uỷ Khối, những vấn đề dư luận quan tâm.

Tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) hằng năm. Đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng…

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy