Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nam: 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Cùng với sự trưởng thành của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam từng bước trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Trải qua 66 năm xây dựng, trưởng thành, với trình độ, khả năng, sáng tạo và năng lực thực tiễn, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Lực lượng an ninh chính trị nội bộ ra đời từ khi thành lập chính quyền cách mạng - Mùa thu năm 1945 lịch sử và lớn lên cùng với bước trưởng thành của toàn lực lượng Công an nhân dân. Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng Bảo vệ nội bộ là một bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ chính trị. Ngày 10/5/1958, Ủy ban Kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ bảo vệ cơ quan. Từ đó, ngày 10/5 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng an ninh chính trị nội bộ. Từ một bộ phận thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, đến nay lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã phát triển thành một hệ thống chuyên ngành từ trung ương đến địa phương, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ trên phạm vi cả nước, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Cán bộ phòng pa03 Công an tỉnh phối hợp Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông xử phạt 1 trường hợp liên quan đăng tải thông tin kích động bạo lực trên không gian mạng. Ảnh CAHN

Trong suốt chặng đường 66 năm (1958 - 2024), dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Nam luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Do đó, từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh luôn bảo đảm trong sạch, vững mạnh. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng định hướng, tạo nền tảng vững chắc để Hà Nam ngày càng có những bước tiến mạnh mẽ, phát triển trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị chủ động tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nghiêm túc chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy trình, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn, thống nhất trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Cùng với đó, đơn vị còn thực hiện tốt vai trò thường trực, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện hàng trăm kế hoạch bảo vệ an ninh trong các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn và các mục tiêu chính trị trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đơn vị tham mưu Giám đốc Công an tỉnh thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa, xử lý kịp thời các vụ lộ, mất bí mật nhà nước, nhất là trên không gian mạng. Riêng năm 2023, các chỉ tiêu vượt mức cao như: kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; tập huấn chuyên sâu luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; phát hiện, kiến nghị xử lý trường hợp có hoạt động móc nối, tác động nội bộ, các biểu hiện “lợi ích nhóm” trong xây dựng chính sách, pháp luật tại địa phương…

Bước vào thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, cùng với nội dung tích cực, trên mạng internet luôn tồn tại thông tin xấu độc, sai sự thật, ảnh hưởng tới nhận thức người dân. Trước tình hình đó, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp Công an các đơn vị, địa phương viết, đăng tải, chia sẻ hàng nghìn bài viết phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; “phủ xanh” thông tin tích cực, tuyên truyền hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ Công an trên không gian mạng. Tăng cường công tác xác minh, làm rõ hàng trăm trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, chia sẻ các thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, tình hình dịch COVID-19 và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong học sinh, sinh viên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu với cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh phòng, chống, tố giác các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội… Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo mật, bảo vệ các kỳ thi quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức.

Qua thực tiễn công tác và chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ mưu trí, dũng cảm, tận tụy với công việc. Những thành tích xuất sắc của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh trong những năm qua đã được Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ liên tục được công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể phòng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; đơn vị và nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Những thành tích trên đã góp phần xứng đáng vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Nam.

Đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ nói riêng là hết sức nặng nề, đó là phải bảo đảm tốt sự ổn định về an ninh chính trị, trong đó có vấn đề an ninh chính trị nội bộ, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống… Từ nhận thức đó, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thường xuyên tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện, từ nhận thức, quan điểm, chủ trương, đối sách đến các hoạt động nghiệp vụ và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên với phương châm “An ninh chủ động”, vừa chủ động phòng ngừa, vừa tích cực đấu tranh, có tầm nhìn chiến lược; kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm... Đồng thời, tiếp tục đổi mới việc bố trí lực lượng, cơ cấu tổ chức, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống vẻ vang 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sỹ lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nam nguyện trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao ý chí chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện trình độ nghiệp vụ, pháp luật và khoa học kỹ thuật, quyết tâm phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, cùng với các lực lượng Công an Hà Nam giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Lan Anh (Công an tỉnh)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy