Công an Hà Nam thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) giản dị, ngắn gọn, nhưng đã khái quát toàn diện bản chất đặc trưng của người “Công an cách mạng”, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND. Thấm nhuần lời dạy đó, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Hà Nam luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đã từ lâu, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành “kim chỉ nam” xuyên suốt mọi hành động, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi CBCS Công an tỉnh. Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục, nền nếp, hiệu quả và được cụ thể hóa thành những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng lực lượng ở các đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND” luôn được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đặc biệt là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với những cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt Sáu điều Bác Hồ dạy vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, từ đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi CBCS trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho các tập thể, cá nhân Công an Hà Nam.

Các nội dung, giải pháp của phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bám sát nội dung chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và các khẩu hiệu hành động: “Công an Hà Nam thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “CBCS Công an Hà Nam làm theo lời Bác, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác vì nhân dân phục vụ”, “Chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”… Đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch về học tập, thực hiện nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; đề ra 5 nội dung, biện pháp trọng tâm triển khai trong toàn lực lượng Công an tỉnh để mỗi CBCS thấm nhuần, liên hệ vận dụng thực hiện nghiêm túc.

Cùng với đó, ban hành 44 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc cụ thể hóa và tổ chức các hoạt động thiết thực trong phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, chú trọng. 5 năm qua (2018-2023), Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra, giám sát tại 13 tổ chức đảng, 44 cá nhân (là các đồng chí lãnh đạo) trong việc thực hiện phong trào gắn với kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đảng ủy Công an tỉnh còn tổ chức nghiêm túc việc học tập chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hằng năm, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

5 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 1 hội thảo khoa học, 16 buổi nói chuyện chuyên đề, 9 cuộc thi viết, 12 cuộc đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị với CBCS, đoàn viên, hội viên về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND về thực hiện văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Duy trì chuyên mục "Người tốt, việc tốt" và nâng cao chất lượng việc ghi "Sổ vàng" Công an tỉnh và các đơn vị, đoàn thể. 5 năm qua, có trên 800 lượt tập thể, cá nhân được ghi "Sổ vàng" Công an tỉnh, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân ghi "Sổ vàng" các đơn vị, đoàn thể; gần 4 nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành, đoàn thể khen thưởng.

Năm 2021, 2022, 2023 Công an tỉnh Hà Nam liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công an tỉnh Hà Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng nghìn lượt tập thể, CBCS được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã, đang góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác công an, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Nổi bật: tình hình ANCT được giữ vững ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 100%; tỷ lệ điều tra, khám phá án cao (đạt trên 95%); tỷ lệ điều tra các vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt gần 90% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao), không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc dư luận xã hội. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) có nhiều điểm sáng, nổi bật, nhất là trong triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Hà Nam là tỉnh đi đầu trong toàn quốc về đích hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện (được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen); hoàn thành cấp 100% tài khoản định danh điện tử; tỷ lệ kích hoạt đạt 92,86% - là một trong những địa phương đạt tỷ lệ cao trong cả nước. Thực hiện hiệu quả 2 nhóm dịch vụ công liên thông tại 109/109 xã, phường, thị trấn. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai 45 mô hình của Đề án 06, trong đó 2 mô hình là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai; tỷ lệ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm qua VNeID đạt 31,15%, đứng thứ 3 toàn quốc. Là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai số hóa hồ sơ nghiệp vụ trên phần mềm của Bộ Công an; tính đến ngày 21/12/2023  đã số hóa đạt 62,74%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và xây dựng lực lượng công an cơ sở. Đến hết năm 2023, Công an tỉnh Hà Nam đã bố trí 640 cán bộ tại 89 công an xã, thị trấn (đạt tỷ lệ 7,2 cán bộ/xã, thị trấn). Trang cấp 74 xe ô tô, 302 xe mô tô và các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm ANTT từ cơ sở. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh bố trí quỹ đất, nguồn kinh phí xây dựng 89/89 công an xã, thị trấn với diện tích 1.500- 2.000m2. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hiện 87 mô hình, điển hình tiên tiến đã và đang phát huy hiệu quả, trong đó 3 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Với những kết quả, thành tích đạt được năm 2021, 2022, 2023 Công an tỉnh Hà Nam liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công an tỉnh Hà Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng nghìn lượt tập thể, CBCS được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Với những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, CBCS Công an tỉnh Hà Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Đây chính là động lực để mỗi CBCS Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an cách mạng “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” trong lòng nhân dân, góp phần phục vụ có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy