Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024

Sáng ngày 25/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công (NCC) và xã hội năm 2024. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Nam. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, trong lĩnh vực lao động, NCC và xã hội năm 2023, ngành đã nỗ lực cao nhất để triển khai một cách đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các chính sách xã hội, nhất là chính sách về NCCg, bảo trợ xã hội, giảm nghèo đa chiều và các chính sách bảo trợ người yếu thế, người cao tuổi, trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Theo đó, toàn ngành LĐTBXH đã tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm việc làm, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động (NLĐ). Thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm tiếp tục tăng so với năm 2022; các giải pháp kết nối cung - cầu lao động, thông tin về lao động - việc làm được tăng cường; hệ thống thông tin thị trường lao động tiếp tục được quan tâm đầu tư. Ước thực hiện năm 2023, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27-27,5%; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị chiếm khoảng 2,76%; số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Ước thực hiện cả năm, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH khoảng 39,25%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHTN khoảng trên 31,58%, đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hỗ trợ NLĐ bị mất việc làm; chỉ đạo các cơ quan lao động tại địa phương nắm tình hình tiền lương, quan hệ lao động, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho NLĐ.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024
Các đại biểu dự hội nghị.

Tiếp tục đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN), nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cả nước có 1.886 cơ sở GDNN, trong đó có 36,2% cơ sở GDNN ngoài công lập. Năm 2023, các chỉ tiêu về tuyển sinh học nghề, tốt nghiệp học nghề các trình độ và chương trình đào tạo cơ bản đạt kế hoạch.

Công tác chăm sóc NCC với cách mạng, đời sống NCC tiếp tục được nâng cao hơn. Toàn ngành LĐTBXH đã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho hơn 1,1 triệu NCC, với kinh phí thực hiện cả năm khoảng 29.000 tỷ đồng; trợ cấp một lần cho 2.332 người với tổng kinh phí 100 tỷ đồng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống NCC với cách mạng được đẩy mạnh. Đời sống NCC và thân nhân NCC tiếp tục được cải thiện, nâng cao hơn.

Bên cạnh đó, công tác trợ giúp xã hội; nghiên cứu, mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức trợ cấp xã hội cũng được nâng cao hiệu quả. Cụ thể, chi trả trợ cấp thường xuyên hằng tháng cho 3,3 triệu đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 27.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chính sách, chương trình giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện và tương đối đầy đủ; đời sống của hộ nghèo từng bước được cải thiện, nâng cao. An sinh xã hội luôn được bảo đảm. Ước tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1% so với cuối năm 2022. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh; xây dựng môi trường sống an toàn để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; tỉ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng dân số trẻ em giảm xuống còn 6,7%.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024
Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước,
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, ngành LĐTBXH xác định tiếp tục phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới toàn diện, thực hiện quyết liệt các khâu đột phá phát triển GDNN, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đối với NCC, quan tâm đời sống người nghèo, người gặp khó khăn, thu nhập thấp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động, NCC và xã hội.

Tham dự hội nghị, các cơ quan trung ương và địa phương đã trao đổi, thảo luận sâu nhiều nội dung liên quan đến nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội, những khó khăn, thuận lợi; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành LĐTBXH đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Về những nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTBXH tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội bảođảm hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thiện thể chế chung, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tập trung xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi). Tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo việc làm, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh con người, an sinh và an dân.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024
Toàn cảnh hội nghị.

Phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành linh hoạt, bảo đảm đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế, kết nối và điều tiết hiệu quả cung - cầu lao động, khuyến khích tạo việc làm trong cả khu vực công và khu vực tư, khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực lao động, NCC và xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành. Xây dựng các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu với nhau và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động người có công và xã hội năm 2024
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại hội nghị.

Mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy