Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong LLVT huyện Bình Lục

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang (LLVT), những năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bình Lục luôn chú trọng quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, trước hết Ban CHQS huyện Bình Lục luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo chuyển biến tích cực về công tác giáo dục chính trị trong LLVT huyện.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Lục, đội ngũ cán bộ trực tiếp giảng dạy chính trị có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục chính trị. Từ nhận thức đó, những năm qua Ban CHQS huyện luôn duy trì có chất lượng việc bồi dưỡng, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ giáo viên chính trị bảo đảm về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong LLVT huyện Bình Lục
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Lục tặng Giấy khen cho các cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023. Ảnh: Hương Giang

Hằng năm, Ban CHQS huyện tổ chức cho đội ngũ cán bộ chính trị tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức. Đồng thời, chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ chính trị và chính trị viên ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị dự bị động viên về phương pháp soạn thảo giáo án, bài giảng chính trị trước khi bước vào huấn luyện. Từng bước động viên, khuyến khích cán bộ tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ toàn diện và sử dụng thành thạo các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục chính trị đối với các lực lượng. Đội ngũ cán bộ được quan tâm củng cố, bồi dưỡng thường xuyên, có trình độ vững vàng, đồng đều đã giúp cho công tác giáo dục chính trị đối với các lực lượng ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nâng cao sức chiến đấu của LLVT huyện.

Căn cứ quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị trong Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, Ban CHQS huyện Bình Lục đã thành lập tổ cán bộ giảng dạy chính trị trong LLVT huyện, trực tiếp duy trì việc thông qua giáo án, thục luyện, giảng thử và phê duyệt. Theo Thiếu tá Cù Nguyên Liệu, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Bình Lục, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, những năm qua cán bộ Ban Chính trị của đơn vị đã phát huy tốt vai trò nghiên cứu, tham mưu đề xuất, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, khoa học trong LLVT huyện. Thông qua đó đã tạo được nền nếp, chất lượng trong công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, góp phần định hướng tư tưởng, hành động cho LLVT huyện trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, tổ cán bộ giảng dạy chính trị của Ban CHQS huyện Bình Lục đều tổ chức thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình, phân công giáo viên kiêm nhiệm, bồi dưỡng thông qua giảng thử; nâng cao khả năng, trình độ sử dụng phương tiện kỹ thuật soạn giáo án điện tử powerpoint… qua đó, góp phần nâng cao năng lực, phương pháp sư phạm của cán bộ giảng dạy chính trị. Đồng thời, chú trọng quan tâm đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy, nhờ đó chất lượng giảng dạy chính trị ở đơn vị ngày càng được nâng lên.

Trong quá trình thực hiện công tác giáo dục chính trị, yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp luôn được Ban CHQS huyện Bình Lục ưu tiên đặt lên hàng đầu. Theo đó, hằng năm, bám sát nội dung, chương trình huấn luyện của cấp trên, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban Chính trị nghiên cứu, thống nhất các chuyên đề giáo dục chính trị gắn với triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong giáo dục chính trị luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống, nói chuyện thời sự, gắn nội dung giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên. Đối với nội dung giáo dục trong quỹ thời gian 20% do đơn vị tự chọn, Ban CHQS huyện Bình Lục tập trung vào những nội dung: giáo dục truyền thống; chấp hành pháp luật, kỷ luật, nhiệm vụ chính trị; chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh… Chính vì vậy, nội dung giáo dục chính trị luôn bảo đảm tính toàn diện, có chiều sâu, sát gần đối tượng và đạt chất lượng tốt.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị luôn chủ động, tích cực nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án theo phương pháp trình chiếu kết hợp giữa lý thuyết với hình ảnh minh hoạ sát thực tiễn nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của LLVT huyện. Cùng với đó, kịp thời cập nhật thông tin, tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước, địa phương bổ sung vào bài giảng, bảo đảm tính phong phú, sinh động, có sức thu hút người học. Đồng thời, kết hợp tốt công tác giáo dục với các hoạt động như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống… Ban Chính trị và đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị cũng thường xuyên chú trọng tổ chức tốt các hoạt động về “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở”, “Ngày Pháp luật”... tại đơn vị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng. Mặt khác, tăng cường đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc, nảy sinh, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đơn vị, giữ vững trận địa tư tưởng, động viên CBCS LLVT xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những giải pháp đồng bộ, tích cực trong thực hiện đổi mới công tác giáo dục chính trị, qua đánh giá hằng năm, 100% cán bộ giảng dạy chính trị của Ban CHQS huyện Bình Lục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo phân cấp (có trên 80% đạt khá, giỏi trở lên đối với lực lượng thường trực; đối với lực lượng dân quân tự vệ trên 75% khá, giỏi). Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm của các đối tượng CBCS LLVT huyện 100% đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 76,5-84% trở lên. Chất lượng giáo dục chính trị được nâng cao đã góp phần quan trọng và trực tiếp trong xây dựng LLVT huyện vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy