UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Chiều 8/12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố...

UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2024
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành hội nghị.

 Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân, song với sự chỉ đạo tập trung, điều hành sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2024
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ước cả năm toàn tỉnh đạt và vượt 13/16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) cả năm ước đạt trên 50.200 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,41%, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc. GRDP bình quân đầu người đạt 96,3 triệu đồng, tăng 11,2% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt trên 12.800 tỷ đồng, đạt 98% dự toán Trung ương giao, 95,2% dự toán địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 195.058,7 tỷ đồng, tăng 12,0% so với thực hiện năm 2022 và đạt 98,5% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 8.585,0 tỷ đồng, tăng 1,7% so với thực hiện năm 2022, đạt 99,87% kế hoạch. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Lũy kế đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2024
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đặc biệt, ngành dịch vụ, du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ sau khi tỉnh triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu, từ đó tạo sức hấp dẫn, cạnh tranh cao. Tổng lượng khách du lịch ước đạt 4.380,0 nghìn lượt khách, tăng 38,8% so với năm 2022, đạt 115,26% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch ước đạt 3.382 tỷ đồng, tăng 57,1% so với năm 2022, đạt 108,7% kế hoạch năm 2023. Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ cả năm ước đạt 46.375 tỷ đồng, tăng 12,5% so với thực hiện năm 2022...

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2024
Đại diện UBND huyện Kim Bảng tham luận tại hội nghị.

Bước sang năm 2024 - năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định khả năng thực hiện và hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, UBND tỉnh đặt ra 16 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 55.400 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2023.Thu ngân sách Nhà nước đạt 16.076,0 tỷ đồng, tăng 25,5% so với ước thực hiện năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,96%, giảm 0,53% so với năm 2023. Phấn đấu đến hết năm 2024, toàn tỉnh có ít nhất 50 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 và một số vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo như: còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra; tiến độ hoàn thiện Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch, các dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất - kinh doanh tăng so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch còn chậm, chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn, tiến độ giải ngân chậm; một số dự án kéo dài.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2024
Các đại biểu dự hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024 đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung: Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế; tập tung giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thi công các dự án và xây dựng các khu dân cư để nâng cao nguồn thu ngân sách và giải ngân nhanh vốn đầu tư công. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tập trung điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các Chương trình, đề án phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào các KCN; ưu tiên thu hút phát triển sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao gắn với công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, sạch, có khả năng cạnh tranh; Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Huy động mọi nguồn lực tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…

Trước mắt trong những ngày còn lại của năm 2023, các ngành và địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch các nhiệm vụ được giao. Bước sang năm mới 2024, triển khai ngay nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch được giao.

Trần Hữu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy