Kho bạc Nhà nước Hà Nam nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch

Bám sát nhiệm vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) và UBND tỉnh giao, xuyên suốt quá trình hoạt động, KBNN Hà Nam đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, tuân thủ quy định, thủ tục hồ sơ giao dịch, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch; kiên quyết không để tồn đọng hồ sơ thanh toán tại kho bạc mà không rõ lý do. Với kết quả đạt được, năm 2023 KBNN Hà Nam xếp thứ 02 trong toàn hệ thống KBNN về chỉ số đánh giá sự hài lòng của khách hàng qua 2 kỳ đánh giá của KBNN Việt Nam trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, với tỷ lệ hài lòng đạt 98,26%.

Kho bạc nhà nước Hà Nam nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch
Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ.

Với mục tiêu tạo môi trường tốt nhất để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và năng lực, sở trường, vai trò của mỗi cá nhân, KBNN Hà Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quản lý và tổ chức điều hành nghiệp vụ. Đơn vị đã thực hiện triệt để thanh toán không dùng tiền mặt tại trụ sở KBNN giúp nâng cao năng suất lao động; thí điểm thành công quy trình nghiệp vụ liên thông DVC-TABMIS- Thanh toán liên ngân hàng mô hình tập trung theo nhiệm vụ KBNN giao...

Kho bạc nhà nước Hà Nam nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch
Đồng chí Lê Thanh Phương, Giám đốc KBNN Hà Nam triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kho bạc năm 2024.

Đồng chí Lê Thanh Phương, Giám đốc KBNN Hà Nam cho biết: Năm 2023, để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ KBNN Hà Nam đã ban hành Nghị quyết về “Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách địa phương năm 2023” và Nghị quyết về xây dựng mô hình dân vận khéo “Công chức KBNN Hà Nam tăng cường, đẩy mạnh công tác phối hợp, hướng dẫn, vận động khách hàng giao dịch thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ giao dịch với kho bạc, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ”, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của KBNN Hà Nam trong tình hình mới.

Kho bạc nhà nước Hà Nam nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch
Lớp tập huấn nghiệp vụ kho bạc.

Quán triệt thực hiện nghị quyết trên, KBNN Hà Nam đã tổ chức hội nghị khách hàng giao dịch theo từng nhóm đối tượng và tổ chức các buổi làm việc với đơn vị sử dụng ngân sách trong nhóm rủi ro cao nhằm phổ biến những quy định, nội dung mới mà các đơn vị hay gặp phải; đồng thời phân tích các rủi ro đã xảy ra và đưa ra các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa để bảo đảm an toàn trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Đặc biệt nhằm bảo đảm công tác quản lý tài chính chặt chẽ, khoa học, năm 2023, KBNN Hà Nam đã ban hành sổ tay kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng chí Bùi Tiến Thắng – Phó Giám đốc KBNN Hà Nam nói: Sổ tay Kiểm soát chi được nghiên cứu kỹ lưỡng, sắp xếp khoa học, rõ ràng, cụ thể, toàn diện các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chi. Sổ tay Kiểm soát chi là cẩm nang trong công tác kiểm soát thanh toán, giúp công chức làm công tác kế toán, kiểm soát chi có thêm tài liệu tra cứu, tham khảo và vận dụng để thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn.

Cùng với thực hiện Sổ tay Kiểm soát chi, KBNN Hà Nam triển khai thành công Đề án thanh toán tự động tiền điện, nước, viễn thông góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống KBNN. Cụ thể KBNN Hà Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực vận động những đơn vị sử dụng ngân sách ký thỏa thuận về việc tự động trích nợ tài khoản thanh toán dịch vụ điện, nước, viễn thông. Đến nay hầu hết các đơn vị đã thực hiện ủy quyền thanh toán cho KBNN, giảm khối lượng hồ sơ, chứng từ gửi đến KBNN, giảm thời gian và chi phí lao động cho cả đơn vị giao dịch và công chức KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN Hà Nam còn tăng cường phối hợp, đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ với các đơn vị sử dụng ngân sách cũng như với các cơ quan, ban ngành có liên quan, nhất là cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, Kế hoạch và Đầu tư cùng tham mưu tích cực, hiệu quả đối với công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công, thu hồi các khoản tạm ứng, ứng trước và thực hiện công tác chi NSNN theo đúng chế độ, định mức của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, KBNN Hà Nam luôn bám sát định hướng của KBNN về công tác thanh tra, kiểm tra. Năm 2023, KBNN Hà Nam đã xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra sát với nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với tình hình thực tế, đúng đối tượng, lĩnh vực. Đặc biệt, qua thanh tra chuyên ngành đã góp phần giúp đơn vị sử dụng NSNN kịp thời phát hiện những sai sót, ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra trong công tác quản lý tài chính ngân sách tại đơn vị.

Song song với nâng cao chất lượng công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, KBNN Hà Nam luôn chú trọng làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản nội ngành; thúc đẩy công tác đoàn thể, phong trào và các mặt hoạt động khác. Năm qua, KBNN đã tổ chức thành công tọa đàm giữa Đảng ủy, Ban lãnh đạo và Đoàn Thanh niên với mục đích lắng nghe tâm tư, nguyện vọng trong học tập, rèn luyện và công tác của đoàn viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, định hướng hoạt động; mời giảng viên cao cấp- PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về truyền đạt chuyên đề “Văn hóa công sở với công chức KBNN”; “ Phụ nữ cân bằng công việc và gia đình”; tổ chức thành công cuộc thi “Viết về KBNN Hà Nam” và xuất bản cuốn sách “Gương sáng - Việc hay” gồm những bài viết dự thi, đạt giải của công chức, từ đó khích lệ tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và nâng cao kỹ năng toàn diện của mỗi cán bộ, đảng viên... Ngoài ra, cán bộ, công chức KBNN còn tích cực nghiên cứu và tham dự cuộc thi tìm hiểu về Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, đặc biệt đã có 01 bài dự thi được KBNN chọn thi toàn quốc và đạt giải Khuyến khích...

Chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính, hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập hệ thống KBNN và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính ngân sách giai đoạn 2023-2025, năm 2024, tập thể cán bộ, công chức, người lao động KBNN Hà Nam nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra; tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công chức phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ thường xuyên, đúng hạn theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời thu hồi nguồn vốn ứng trước kế hoạch năm sau. Tiếp tục đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và chất lượng phục vụ khách giao dịch, phấn đấu giữ vững vị trí xếp hạng. Đặc biệt, quan tâm đầu tư nguồn lực thực hiện và bảo vệ thành công Đề tài khoa học được KBNN giao “Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN cấp tỉnh theo mô hình Kho bạc số”; tổ chức triển khai các đề án, dự án về công nghệ thông tin theo lộ trình của KBNN; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng cho đội ngũ công chức nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Thu Phương, KBNN Hà Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy