Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên

Phát triển đảng viên (PTĐV) là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, quyết định sự tồn tại, phát triển của tổ chức đảng (TCĐ). Nhận thức sâu sắc vấn đề này, thời gian qua các cấp ủy trong tỉnh luôn xác định công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, là khâu quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng TCĐ trong sạch vững mạnh. Theo đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy gắn với lựa chọn xây dựng, nhân rộng những mô hình cụ thể, phù hợp, thiết thực… là giải pháp đang từng bước tạo nguồn PTĐV chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên
Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên do Tỉnh ủy tổ chức tháng 11.2023.

PTĐV luôn là một trong những nhiệm vụ được Đảng ta đặc biệt coi trọng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta khẳng định: “Coi trọng công tác PTĐV, bảo đảm số lượng, chất lượng”, “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm PTĐV là công nhân, trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp”.

Tiếp đó, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 21 (ngày 16/6/2022) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Để thực hiện mục tiêu đề ra, trong phần nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 21, BCH Trung ương nhấn mạnh: “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác phát triển Đảng; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch PTĐV của cả nhiệm kỳ và hằng năm; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng”.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viênTheo đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quán triệt, triển khai nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng, quan tâm đến công tác PTĐV, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PTĐV. Cụ thể như Chỉ thị 06 (ngày 11/7/2011) của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển TCĐ, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chương trình hành động 62 (ngày 1/11/2022) của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 21 của BCH Trung ương khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Kế hoạch 62 (ngày 23/3/2022) của BTV Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên giai đoạn 2022-2025; Chỉ thị 19 (ngày 20/2/2023) của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác PTĐV giai đoạn 2023-2025…

Theo đó, nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đã được các cấp ủy, TCĐ tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt kết quả quan trọng. Số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ trong tình hình mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 10/2023, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 3.335 đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp hằng năm có chiều hướng tăng lên rõ rệt. Chất lượng đảng viên được kết nạp bảo đảm theo quy định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã kết nạp được 539 đảng viên. Để có được kết quả tích cực trên đây, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra một chỉ tiêu quan trọng: trong nhiệm kỳ kết nạp được 600 đảng viên. Cùng với đó, BTV, BCH đảng bộ huyện quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết 21 của BCH Trung ương khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, các kế hoạch, chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác PTĐV giai đoạn 2023-2025… Cùng với đó, yêu cầu các cấp ủy, TCĐ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên Đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm cho biết: BTV Huyện ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác tạo nguồn, PTĐV trên địa bàn. Tổ chức các hội nghị nói chuyện chuyên đề, giao ban hằng quý về công tác tạo nguồn, PTĐV, đồng thời ban hành kế hoạch PTĐV theo giai đoạn và từng năm đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị giao ban hằng tháng, Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy đều dành thời gian nghe các chi bộ, đảng bộ trực thuộc báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ PTĐV, đôn đốc, nhắc nhở những đơn vị làm chưa tốt. Hằng tháng, phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách, cán bộ theo dõi xã, thị trấn đôn đốc cấp ủy cơ sở thường xuyên rà soát, phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên theo quy định. Năm 2023, Huyện ủy Thanh Liêm đã mở 6 lớp, trong đó có những lớp dành cho: đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, công nhân trong các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên…

Với những giải pháp đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã tổ chức 18 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 921 quần chúng ưu tú; số đảng viên kết nạp mới đạt gần 90% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (đạt 83% chỉ tiêu BTV Tỉnh ủy giao). Chất lượng kết nạp đảng viên của Thanh Liêm từng bước được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Đảng viên kết nạp có trình độ trung học phổ thông trở lên chiếm 96%, số đảng viên được đào tạo chuyên môn có trình độ cao đẳng, đại học trở lên tương đối cao. BTV Huyện ủy Thanh Liêm đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến tháng 6/2025 toàn đảng bộ huyện kết nạp 170-200 đảng viên mới.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên
Chi bộ Toán - Tin và Chi bộ Ngữ văn - Giáo dục công dân, Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú là những học sinh xuất sắc của nhà trường.

Với Đảng bộ huyện Kim Bảng, cùng với quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác PTĐV, hằng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu PTĐV cho các chi bộ, đảng bộ. Các chi, đảng bộ được giao chỉ tiêu không hoàn thành chỉ tiêu năm trước sẽ được giao thêm chỉ tiêu vào năm tiếp theo. BTV Huyện ủy cũng đã chỉ đạo đưa chỉ tiêu PTĐV vào tiêu chí thi đua và làm cơ sở đánh giá cán bộ hằng năm, qua đó giúp đảng bộ huyện kết nạp được gần 500 đảng viên mới (đạt trên 80% so với Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Với Đảng bộ Sở Y tế, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác PTĐV, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy sở đã chủ động xây dựng kế hoạch PTĐV cho cả nhiệm kỳ và từng năm; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, giải pháp trong việc tăng cường bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ làm tốt việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu bồi dưỡng, tạo nguồn PTĐV; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với quản lý, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Mặt khác, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, gắn trách nhiệm của cấp ủy, TCĐ, đảng viên được phân công phụ trách với kết quả thực hiện chỉ tiêu PTĐV trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm. Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đoàn thể tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PTĐV, tiếp tục cử quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ việc tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ Sở Y tế đã kết nạp được 46 đảng viên mới; 55 quần chúng ưu tú đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng đang tiếp tục tạo cơ hội phấn đấu để kết nạp khi đủ điều kiện. Bằng việc quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp, công tác PTĐV đã đạt được kết quả rất tích cực, bổ sung cho TCĐ những công dân ưu tú, góp phần xây dựng các chi bộ, đảng bộ ngày một vững mạnh.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viênCụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh công tác PTĐV, bên cạnh tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã chủ động lựa chọn, xây dựng, nhân rộng những mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ tạo nguồn kết nạp Đảng bảo đảm về số lượng, chất lượng.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viênThực tế ở các địa phương hiện nay nguồn PTĐV có những khó khăn nhất định do hầu hết thanh niên được đào tạo bài bản về chuyên môn đều thoát ly khỏi địa phương, làm việc tại các thành phố lớn, nhiều thanh niên đi làm xa, khó theo dõi, giúp đỡ. Cũng có nhiều thanh niên ở địa phương tích cực tham gia phong trào nhưng do làm việc tại các khu công nghiệp nên khó có thời gian theo học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bên cạnh đó, không ít cấp ủy, TCĐ chưa thật sự sâu sát, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng để bồi dưỡng nhận thức về Đảng…

Đánh giá nghiêm túc những khó khăn thực tế trên, Huyện ủy Bình Lục tập trung chỉ đạo giao chỉ tiêu tạo nguồn, yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, nắm chắc nguồn quần chúng ưu tú, phát hiện những nhân tố điển hình tiêu biểu giới thiệu nguồn PTĐV. Cùng với đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, BTV Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn PTĐV trong khu dân cư. Theo đó, chọn Đảng ủy xã Bồ Đề (là đơn vị trước đây có tỷ lệ kết nạp đảng viên thấp) để tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp, sáng tạo về tư duy, hành động trong công tác PTĐV, nhất là đảng viên ở khu dân cư.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Bồ Đề, thực hiện kế hoạch tạo nguồn PTĐV, đảng ủy xã chỉ đạo các chi ủy chi bộ thôn tích cực nắm bắt, phát hiện những quần chúng ưu tú trưởng thành từ phong trào, hoạt động của các đoàn thể, lực lượng dân quân, thôn đội trưởng… để bồi dưỡng, giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nhờ cách làm đó, từ năm 2021 đến nay Đảng ủy xã Bồ Đề đã bồi dưỡng, giới thiệu đề nghị Huyện ủy kết nạp 36 đảng viên mới. Qua phân tích, đánh giá so sánh với nhiệm kỳ trước cho thấy nguồn quần chúng để PTĐV tại các chi bộ thôn đã từng bước cải thiện rõ rệt. Có chi bộ thôn gần mười năm chưa phát triển được đảng viên mới nay đã phát triển được 1-3 đảng viên trẻ đang tham gia công tác tại các chi hội đoàn thể.

Những kết quả cụ thể của Đảng bộ xã Bồ Đề đã giúp Huyện ủy Bình Lục có thêm cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tích cực triển khai thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, đảng bộ các xã, thị trấn của Bình Lục đã bồi dưỡng, chọn cử 739 quần chúng tiêu biểu tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 251 quần chúng ưu tú được chọn cử từ các chi bộ nông thôn, khu dân cư; số đảng viên được kết nạp ở khu dân cư là 99/334 đồng chí, chiếm tỷ lệ gần 30%.Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên

Với Đảng bộ thành phố Phủ Lý, cùng với ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về PTĐV cho các TCĐ trực thuộc, BTV Thành ủy đặc biệt chú trọng quan tâm đến việc PTĐV trong học sinh, sinh viên (HSSV) các trường học trên địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố kết nạp được 415 đảng viên mới, trong đó có 15 đảng viên là HSSV (chiếm 3,6% tổng số đảng viên mới kết nạp). Từ sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Phủ Lý, nhiều đảng bộ cơ sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác PTĐV trong HSSV, như: Đảng bộ Trường THPT chuyên Biên Hòa (kết nạp được 11 đảng viên là HS); Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý (kết nạp được 2 đảng viên là HS); Trường THPT C Phủ Lý (kết nạp được 1 đảng viên là HS); Trường Cao đẳng nghề Hà Nam (kết nạp được 1 đảng viên là SV). Những HSSV được kết nạp Đảng đều là những gương mặt xuất sắc, tiêu biểu về học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi.

Có được kết quả đó là do BTV Thành ủy Phủ Lý và các cấp ủy cơ sở đã có nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao như: Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là HSSV; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tuyên truyền vai trò của TCĐ trong nhà trường và tầm quan trọng của công tác PTĐV. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp giữa đảng ủy với ban giám hiệu; sự phối hợp giữa các cấp, ngành, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội trong tạo nguồn PTĐV... Hằng năm, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng; phân công cấp ủy viên, cán bộ đoàn thể theo dõi, giúp đỡ và giao chỉ tiêu cụ thể về PTĐV cho từng TCĐ. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Nâng cao chất lượng nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp và đảng viên mới...

Theo đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Phủ Lý, việc bồi dưỡng, kết nạp đảng cho HSSV không chỉ có ý nghĩa rất lớn đối với đảng viên trẻ, mà còn là dịp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc PTĐV trong trường học. Bên cạnh đó, PTĐV là học sinh THPT còn góp phần quan trọng trong định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở mỗi nhà trường. Đồng thời, lan tỏa niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, giúp các bạn trẻ sống có lý tưởng, có hoài bão ngay từ mái trường THPT.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên
Huyện ủy Thanh Liêm bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, hội viên phụ nữ (ảnh trái) và Thành ủy Phủ Lý tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn (ảnh phải).

Đảng bộ thị trấn Kiện Khê (Thanh Liêm) là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác PTĐV mới. Đảng bộ có gần 25% đảng viên theo đạo Công giáo, 50% bí thư chi bộ là người Công giáo. Để thực hiện tốt công tác PTĐV, nhất là với vùng đồng bào có đạo, trong chương trình công tác hằng năm, đảng ủy thị trấn đều nhấn mạnh nội dung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể việc PTĐV là giáo dân gắn với việc PTĐV cho từng chi bộ, ngành, đoàn thể. Từ đó các chi bộ đưa nhiệm vụ PTĐV vào nghị quyết và tiến hành đánh giá nghiêm túc trong mỗi buổi sinh hoạt thường kỳ.

Đối với các chi bộ có kết quả PTĐV thấp, đảng ủy thị trấn chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung thảo luận làm rõ hạn chế, xác định đúng, trúng giải pháp, lộ trình thực hiện bảo đảm  công tác tạo nguồn có chất lượng, đủ chỉ tiêu. Các đồng chí đảng ủy viên được phân công về sinh hoạt đầy đủ với các chi bộ, có phiếu báo cáo kết quả về thường trực đảng ủy, nhất là nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của đảng viên, những phản ánh gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào có đạo. Cùng với đó, đảng ủy luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tôn giáo; duy trì đối thoại với chức sắc, chức việc tôn giáo, giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của giáo hội, tín đồ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên
Chi bộ thôn Bút Sơn, Đảng bộ xã Thanh Sơn, Kim Bảng sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên.

Mặt khác, bồi đắp niềm tin, lựa chọn những quần chúng ưu tú là người có đạo để bồi dưỡng nhận thức, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Xây dựng nhân tố tích cực, phát huy vai trò của đảng viên là người có đạo làm hạt nhân cho phong trào cơ sở… Với cách làm đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn Kiện Khê kết nạp được 36 đảng viên, trong đó 9 đảng viên là người có đạo.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy gắn với lựa chọn xây dựng những mô hình cụ thể, sát gần thực tế là những giải pháp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng nguồn, PTĐV, xây dựng TCĐ vững mạnh.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viênThông qua triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, công tác PTĐV trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 ở Đảng bộ thị xã Duy Tiên – địa bàn trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.

Nhiều năm qua, Đảng bộ phường Tiên Nội (Duy Tiên) luôn là “điểm sáng” tiêu biểu trong công tác PTĐV. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu, Bí thư Đảng ủy phường Tiên Nội cho biết: Là địa phương có số đông lao động trong độ tuổi làm việc tại các khu công nghiệp nên công tác PTĐV được BTV đảng ủy phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đòi hỏi phải có những giải pháp thực hiện phù hợp. Theo đó, hằng năm cùng với ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công cá nhân phụ trách địa bàn, giao chỉ tiêu cho từng chi bộ, BTV đảng ủy chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên phát động các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực, gần sát thực tế đời sống, tạo cơ hội để những quần chúng tích cực thể hiện tinh thần, trách nhiệm, năng lực và động cơ phấn đấu, từ đó phát hiện nhân tố tích cực để giới thiệu nguồn kết nạp Đảng.

Với những đoàn viên, thanh niên, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở về địa phương lập nghiệp, đảng ủy phường giao cho các chi bộ, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng và động cơ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành đúng đắn. Bằng cách làm đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường Tiên Nội đã bồi dưỡng, chọn cử 63 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 29 đảng viên mới (đạt 82,9% chỉ tiêu kế hoạch cả nhiệm kỳ). Năm 2023, đảng bộ phường chọn cử 13 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 13 đảng viên mới (đạt 175% kế hoạch năm).

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên
Thường trực Đảng ủy xã Liêm Cần, Thanh Liêm kiểm tra, rà soát hồ sơ đối tượng chuẩn bị kết nạp Đảng.

Với Đảng bộ xã Yên Nam, Nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 30 đảng viên mới. Đến nay, nhờ linh hoạt, chủ động tháo gỡ khó khăn do những điều kiện đặc thù của vùng quê đang trên đà công nghiệp hóa và phát triển đô thị nên cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ đã làm tốt công tác bồi dưỡng, chọn cử trên 40 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 25 đảng viên mới (đạt 83% chỉ tiêu kế hoạch cả nhiệm kỳ).

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 500 đảng viên mới. Cùng với ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu PTĐV đối với từng tổ chức cơ sở đảng, Thị ủy Duy Tiên chỉ đạo xây dựng những mô hình điểm về nâng cao chất lượng kết nạp, quản lý đảng viên. Đồng thời, phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm tới từng đồng chí thị ủy viên phụ trách đầu mối cơ sở, Thường trực Thị ủy phụ trách vùng miền. Hằng tháng, trong hội nghị giao ban, Thường trực Thị ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thị ủy tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện công tác PTĐV của các đơn vị; chỉ rõ những đơn vị không đạt, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, từ đó yêu cầu bí thư cấp ủy đơn vị báo cáo, giải trình nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn.

Bằng sự chủ động, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã mở 13 lớp nhận thức về Đảng cho 699 quần chúng ưu tú, 8 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, xây dựng 37 mô hình điểm về nâng cao chất lượng, quản lý đảng viên. Riêng năm 2023, đã mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 250 quần chúng ưu tú, 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 135 đảng viên mới; kết nạp 166 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 66% so với kế hoạch năm), nâng tổng số đảng viên kết nạp mới trong toàn đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay lên 418 đồng chí (đạt 83,6% so với Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã đề ra).

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viênMặc dù đạt được những kết quả tích cực nhưng công tác PTĐV ở Duy Tiên vẫn còn không ít khó khăn, cần nhận diện chính xác để có giải pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu quả. Đồng chí Phạm Văn Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Duy Tiên chia sẻ: Công tác PTĐV vượt chỉ tiêu hằng năm theo nghị quyết đại hội đề ra nhưng so với Nghị quyết 21 (ngày 16/6/2022) của BCH Trung ương, tỷ lệ đạt còn thấp. Công tác PTĐV trong học sinh và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân, do thị xã Duy Tiên là địa bàn phát triển công nghiệp của tỉnh, lực lượng lao động đa số trong tuổi đoàn viên, hội viên, do vậy thiếu thời gian tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, phát triển. Đối với việc PTĐV trong học sinh THPT yêu cầu cần có thành tích học tập xuất sắc và đủ tuổi nên đối tượng nguồn không nhiều. Bên cạnh đó, một số đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn, tổ phố chưa tạo được nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút, tập hợp đoàn viên vào tổ chức để rèn luyện, phấn đấu. Số lượng cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ phố nhiều người không đạt chuẩn về trình độ học vấn, một số cán bộ chưa là đảng viên nhưng quá tuổi kết nạp Đảng theo quy định. Do đó, kết quả PTĐV của thị xã phụ thuộc vào công tác tạo nguồn từ các chi bộ thôn, tổ phố.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Đông, Trịnh Thị Hà cho rằng: Cái khó trong tìm nguồn PTĐV ở cơ sở hiện nay chính là thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục theo học trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc đi làm xa. Sau khi học xong làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp, do đặc thù công việc nên ít tham gia sinh hoạt tại địa phương. Một bộ phận thanh niên ở khu dân cư mải phát triển kinh tế gia đình, ít gắn bó với hoạt động chung nên chưa đủ điều kiện để bồi dưỡng, kết nạp. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, TCĐ từ chỗ chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng nên chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp Đảng.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viênNỗ lực tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về PTĐV theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thị ủy Duy Tiên xác định tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, TCĐ đối với công tác phát triển, quản lý đảng viên. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 21 (ngày 16/6/2022) của BCH Trung ương (khóa XIII); Chỉ thị 19 (ngày 20/2/2023) của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác PTĐV giai đoạn 2023 – 2025; các thông tri, kế hoạch PTĐV hằng năm bảo đảm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả.

Chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 3-4% tổng số đảng viên của đảng bộ, trong đó, quan tâm đến đối tượng là bộ đội xuất ngũ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh THPT, người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cấp ủy, TCĐ thường xuyên chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác PTĐV, đồng thời, tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực nhằm phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng; hằng quý, tổng hợp báo cáo kết quả xây dựng nguồn đối tượng là đoàn viên, hội viên với cấp ủy; coi chỉ tiêu này là một trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua, chỉ tiêu trong thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ 4 tốt”.

Tăng cường các giải pháp phát triển đảng viênMặt khác, căn cứ điều kiện thực tiễn, nhất là điều kiện sinh kế của đối tượng kết nạp Đảng, từ đó linh hoạt trong việc mở các lớp nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới tại trung tâm hoặc theo cụm xã, hoặc vào thứ bảy, chủ nhật để quần chúng ưu tú, đảng viên mới là công nhân, giáo viên, học sinh không ảnh hưởng tới công việc. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những TCĐ, đảng viên gương mẫu, có nhiều sáng tạo, đóng góp tích cực cho công tác phát triển đảng. Phân công cấp ủy viên thực hiện giám sát thường xuyên đối với TCĐ cấp dưới; gắn kiểm tra, giám sát với giáo dục, rèn luyện đảng viên, kịp thời chấn chỉnh khuyết điểm, thiếu sót, tránh để xảy ra vi phạm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã mở 13 lớp nhận thức về Đảng cho 699 quần chúng ưu tú, 8 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, xây dựng 37 mô hình điểm về nâng cao chất lượng, quản lý đảng viên.


Nội dung: Nguyễn Hằng – Trần Ích
Thiết kế: Đức Huy

www.baohanam.com.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy