Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng 19/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ 15 (khóa XVI) để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, thông qua Dự thảo văn kiện và một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chủ trì hội nghị.

Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 20242029
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, cấp huyện; công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến tổ chức trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2024 với 250 đại biểu chính thức và gần 200 đại biểu mời.

Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 20242029
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Đề án nhân sự tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; giới thiệu nhân sự mới tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo Đề án, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII sẽ có số lượng 7 vị, gồm: 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch (hiện khuyết 1 và sẽ được kiện toàn sau đại hội) và 3 Ủy viên Thường trực. Về nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 73/77 vị (khuyết 4 vị sẽ được kiện toàn sau Đại hội), bảo đảm cơ cấu thành phần.

Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và điều kiện thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị phân bổ số lượng 6 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết, bảo đảm cơ cấu thành phần theo quy định tham dự Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa X.

Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 20242029
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Thị Ngân tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua Đề án nhân sự các chức danh và danh sách, số lượng các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 2029; số lượng đại biểu dự Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa X.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phạm Hồng Thanh, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tham gia thảo luận, các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã nêu nhiều ý kiến góp ý sâu sắc vào các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên trong thời gian qua. Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh có các giải pháp khắc phục để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2024.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2024 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác mặt trận; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; duy trì nắm bắt tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên truyền vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vận động, tập hợp tôn giáo để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 20242029
Các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI biểu quyết thông qua các nội dung hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ tỉnh thời gian tới là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ngay sau đại hội, đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Thị Ngân tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời, chỉ đạo các công việc chuẩn bị tổ chức đại hội.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy