Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng

Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện là một trong những giải pháp đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh hết sức quan tâm, chú trọng nhằm góp phần nhanh chóng phổ biến, lan tỏa tinh thần chỉ đạo cũng như những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong mỗi nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân.

Hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Đảng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thời gian qua các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng cấp, ngành, địa phương và từng nhóm đối tượng tiếp nhận.

Cụ thể, đối với hội nghị dành cho CBĐV ở cơ sở, các cấp ủy căn cứ điều kiện thực tế, nhiệm vụ công tác, số lượng người tham gia… để tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt với hình thức phù hợp và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, đặc biệt chú trọng lựa chọn kỹ những nội dung trọng tâm, những vấn đề liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị, địa phương để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sao cho đúng, trúng, phù hợp.

Thực tế thời gian gần đây, hầu hết các cấp ủy trong tỉnh rất chú trọng quan tâm đến chất lượng báo cáo viên (BCV) tham gia truyền đạt nghị quyết, chỉ thị…; chủ động mời những BCV vừa có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, am hiểu sâu sắc thực tiễn, vừa có năng lực, kinh nghiệm, uy tín về hoạt động BCV để truyền đạt nghị quyết, chỉ thị… hoặc nói chuyện chuyên đề tại địa phương, đơn vị. Cách làm này giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp hiểu sâu, nắm vững và có sự thống nhất nhận thức về những nội dung cơ bản, những điểm mới đáng chú ý trong nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, làm cơ sở để triển khai phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh mời báo cáo viên của Học viện An ninh trao đổi về nội dung nhận diện quan điểm sai trái, thù địch và công tác đấu tranh phản bác cho thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Ảnh: Nguyễn Uyên

Thời gian gần đây, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Đảng đã đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ mới về công nghệ thông tin, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến với quy mô từ tỉnh tới cơ sở. Cuối tháng 4 vừa qua, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2023 với nội dung: Nghiên cứu, quán triệt, học tập nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 249 điểm cầu, với sự tham gia của gần 40 nghìn CBĐV.

Ghi nhận qua một số hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho thấy, đông đảo CBĐV rất phấn khởi khi được nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những người tham gia vào quá trình soạn thảo nghị quyết, chỉ thị, quy định, hoặc biên soạn các chuyên đề, tác phẩm… trực tiếp truyền đạt.

Đảng viên Nguyễn Thị Thu Trang (Chi bộ Khoa Ung bướu - Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam) cho biết: Trước đây các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, phần lớn chúng tôi được nghe quán triệt từ các đồng chí thường trực đảng ủy hoặc bí thư chi bộ nên ít nhiều cũng có phần bị hạn chế, chưa thể nêu bật được hết tinh thần, nội dung cốt lõi của các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn… của Trung ương và cấp ủy các cấp. Thời gian gần đây, nhiều hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, CBĐV ở cơ sở được nghe những đồng chí BCV Trung ương trực tiếp truyền đạt giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn nội hàm của nghị quyết, chỉ thị, quy định và có sự liên hệ mở rộng rất phong phú, sinh động về nội dung. Cách truyền đạt của một số đồng chí BCV cấp cao lôi cuốn, hấp dẫn, giúp đội ngũ CBĐV ở cơ sở tiếp thu sâu sắc nội dung các chỉ thị, nghị quyết, qua đó thêm tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, tự giác có những hành động, việc làm cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Hiện nay, rất nhiều cấp ủy đã và đang tập trung chỉ đạo khai thác những ưu thế của Internet, mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đảng bộ, chi bộ xây dựng trang thông tin điện tử để đăng tải, tuyên truyền kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của cấp ủy các cấp.

Theo đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Phủ Lý: Để nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và cấp ủy các cấp, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý luôn chủ động tham mưu mời những đồng chí BCV Trung ương, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp trên về trực tiếp truyền đạt. Các hội nghị quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Đảng và cấp ủy các cấp, Thành ủy Phủ Lý chỉ đạo lựa chọn, biên tập, trình chiếu những hình ảnh minh họa thực tế có nội dung phù hợp trên màn hình lớn trong quá trình BCV hoặc đại diện cấp ủy trao đổi, trình bày báo cáo. Mặt khác, chú trọng lựa chọn, ưu tiên một số nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng tiếp nhận cụ thể.

Theo đó, với cán bộ chủ chốt, đề nghị BCV đi sâu giới thiệu, phân tích những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của các quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết, chỉ thị, quy định; giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn, định hướng vận dụng những nội dung của nghị quyết vào lĩnh vực công tác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với đảng viên ở cơ sở, đề nghị BCV giới thiệu những nội dung cốt lõi, hình thức truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với điều kiện và nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và dễ liên hệ vận dụng vào thực tế công tác. Những nội dung, vấn đề cốt lõi, trọng tâm của nghị quyết, chỉ thị cũng được chú trọng tuyên truyền, phổ biến trên các trang thông tin điện tử, một số nhóm Zalo, Facebook, Fanpage chính thống của Thành ủy, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực về việc tương tác, chia sẻ trong cộng đồng xã hội.

Ở một số đảng bộ, chi bộ thuộc khối doanh nghiệp, do khó khăn khi sắp xếp tổ chức cho CBĐV, người lao động tham gia hội nghị học tập trực tiếp nên việc triển khai hình thức học tập trực tuyến, qua các phần mềm trên nền tảng mạng xã hội đã phát huy hiệu quả tích cực, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao. Những cách làm này vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, vừa bảo đảm cung cấp kịp thời những thông tin chính thống, có tính định hướng cao đến đông đảo CBĐV, nhân dân. Một số địa phương, đơn vị còn có sáng kiến phát động tổ chức các hội thi trực tuyến để tìm hiểu nội dung những nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận mới ban hành của Đảng với nhiều phần thi, hình thức thi phong phú, hấp dẫn, tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Từ chú trọng đổi mới, đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đã thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, động viên CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy