Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm TTHC tại tỉnh Hà Nam

Tiếp tục chương trình công tác, sáng 2/4, Đoàn công tác liên ngành của Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, ngành Trung ương do bà Đỗ Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam nhằm khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm TTHC gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đại diện lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện liên thông 2 nhóm TTHC trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, tỉnh Hà Nam đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp trong triển khai, thực hiện có hiệu quả 2 nhóm TTHC liên thông theo đúng quy trình.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam
Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả, từ khi triển khai đến nay, việc liên thông được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ và thống nhất với 109/109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, nhóm 1: đăng ký khai sinh đã tiếp nhận và giải quyết 17.393 hồ sơ liên thông/17.435 hồ sơ đăng ký mới (đạt 99,7%). Cấp 10.584 bản kết quả điện tử giấy khai sinh. Đăng ký thường trú: Đã tiếp nhận 17.265 hồ sơ (đã giải quyết 16.140; từ chối trả lại bổ sung 1.048 hồ sơ; đang giải quyết 77 hồ sơ). Cấp thẻ BHYT: tiếp nhận và giải quyết 17.089 hồ sơ.

Nhóm 2: Đăng ký khai tử: tiếp nhận và giải quyết 6.031 hồ sơ liên thông/6.650 hồ sơ đăng ký mới (đạt 90,6 %). Cấp 5.710 bản kết quả điện tử trích lục khai tử. Xóa đăng ký thường trú: Đã tiếp nhận 5.838 hồ sơ xóa đăng ký thường trú (đã giải quyết 4.741; từ chối trả lại bổ sung 1.059 hồ sơ; đang giải quyết 38 hồ sơ).

Trợ cấp mai táng phí: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 3.201 hồ sơ (đã giải quyết: 1.393; đang giải quyết: 335 hồ sơ, từ chối 1.473 hồ sơ). Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 804 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí, 04 hồ sơ thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng chết.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam
Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, điều kiện kỹ thuật hạ tầng việc triển khai thực hiện liên thông hai nhóm TTHC được quan tâm đầu tư có hiệu quả. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đã được kết nối, khai thác chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 16/11/2022. Đến ngày 15/5/2023, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành việc triển khai kết nối chính thức hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Nam với phần mềm dịch vụ công liên thông theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án số 06.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất ý kiến tại hội nghị.

Hoàn thành việc kết nối mạng truyền số liệu cấp II cho 138 cơ quan, đơn vị (các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã) để triển khai các dịch vụ, các nền tảng số phục vụ việc quản lý, điều hành chung của tỉnh để đảm bảo an toàn thông tin.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nêu những khó khăn, vướng mắc tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy trình liên thông điện tử 2 nhóm TTHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác tham mưu với Chính phủ về một số giải pháp trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam
Đồng chí Đỗ Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đỗ Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ khẳng định: mục tiêu chương trình làm việc, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện liên thông 2 nhóm TTHC nhằm phục vụ cho việc triển khai hiệu quả các TTHC, quy trình liên thông điện tử, số hóa nhằm mang lại tiện ích cho người dân.

Qua trao đổi, thực tế việc triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đoàn công tác hoàn toàn tiếp thu những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các địa phương, từ đó tham mưu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và đề ra những giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 nhóm TTHC trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên cổng dịch vụ công, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Nghiên cứu bổ sung, đồng bộ các trường thông tin cần thiết để phục vụ cho việc thực hiện liên thông đạt hiệu quả cao nhất.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam
Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ tiếp tục khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam
Đoàn Công tác khảo sát tại bộ phận một cửa phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý.

Trước đó, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã đi khảo sát thực tế tại UBND phường Hai Bà Trưng (thành phố Phủ Lý) về việc triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính tại tỉnh Hà Nam

Trong 2 ngày (1- 2/4/2024) Đoàn công tác liên ngành của Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, ngành của Trung ương do bà Đỗ Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam nhằm khảo sát việc thực hiện quy trình liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh.

Lê Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy