Tiêm phòng cho trẻ ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Từ trước tới nay trẻ được 3 lần uống vắc-xin phòng bệnh bại liệt ở các tháng tuổi thứ 2, thứ 3, thứ 4. Vắc-xin bại liệt đường uống chỉ chứa 2 tuýp kháng nguyên bại liệt. Tiêm 1 mũi vắc-xin IPV bổ sung tuýp kháng nguyên còn thiếu của vắc-xin uống và  giúp tăng cường miễn dịch đối với 2 tuýp kháng nguyên bại liệt của vắc-xin uống.

Như vậy, với mỗi trẻ em, ngoài 3 lần uống vắc-xin ở các tháng tuổi thứ 2, thứ 3, thứ 4, ở tháng thứ 5 các cháu được tiêm thêm một mũi vắc-xin IPV, giúp phòng chống bệnh bại liệt tốt hơn. Do mỗi lọ vắc-xin IPV có tới 10 liều, khi mở ra tiêm không hết phải bỏ đi, trong khi số lượng trẻ tiêm vắc-xin này mỗi tháng sẽ không nhiều nên các điểm tiêm chủng trong tỉnh sẽ thực hiện cách 1 tháng mới tổ chức tiêm một lần vắc-xin này để tránh lãng phí vắc-xin.

Ngành y tế sẽ chuyển tài liệu hướng dẫn về vắc-xin IPV về các điểm tiêm chủng mở rộng để nhân viên y tế nắm được, triển khai tốt việc tiêm vắc-xin mới này.

Đ.H