Điều thứ nhất dư luận quan tâm ở TTYT thành phố Phủ Lý là việc ông Cao Đình Thắng được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách trung tâm từ ngày 01/4/2018 - khi Giám đốc cũ về nghỉ hưu nhưng suốt mấy tháng sau đó chưa được bàn giao hoàn toàn. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, sở dĩ có việc này là vì một số khúc mắc liên quan đến tài chính của đơn vị từ trước khi ông Cao Đình Thắng về.

Cụ thể, khi được giao thêm nhiệm vụ khám chữa bệnh (KCB) từ 01/1/2017, TTYT thành phố có vay tiền của một số cán bộ, nhân viên trong đơn vị để mua sắm trang thiết bị và thực hiện một số công việc khác để phục vụ công tác KCB. Lãnh đạo Sở Y tế nhận thấy việc này về bản chất là tốt, để giúp trung tâm có điều kiện thực hiện nhiệm vụ mới được giao, nhưng quy trình thực hiện lại chưa đúng dẫn đến khó khăn trong việc xử lý trả nợ vay.

Tuy nhiên, không thể để kéo dài tình trạng "đã nhận nhiệm vụ nhưng chưa được bàn giao hoàn toàn" nên Sở Y tế đã chỉ đạo tạm thời "khoanh" vấn đề nợ này lại giải quyết sau. Vừa qua, ngày 25/9/2018, ông Cao Đình Thắng đã chính thức nhận bàn giao toàn bộ.

Khám bệnh cho bệnh nhân tại TTYT thành phố Phủ Lý.

Vấn đề thứ 2 dư luận quan tâm là việc chậm chi trả tiền khám bệnh quý IV/2016 và năm 2017 cho 9 trạm y tế (TYT) có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của thành phố. Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo và ngày 17/4/2018 đã hoàn thành việc chi trả số tiền này. Tuy nhiên, sau đó vẫn có ý kiến cho rằng số tiền các TYT nhận được quá ít.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đã thực hiện chi trả đúng quy định. Theo ông Nguyễn Trọng Khải, từ quý II/2016, các đơn vị KCB bắt đầu thực hiện mức giá KCB mới theo Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, và từ tháng 10/2016 thực hiện lương trong giá. Có nghĩa là giá KCB tăng nhiều so với trước nhưng trong giá đó có cả tiền lương của y, bác sỹ tham gia KCB và các chi phí trực tiếp khác. Các TYT không có giường nằm điều trị, chỉ thực hiện khám bệnh và cấp thuốc.

Theo Thông tư 37, mức giá khám bệnh ở  TYT là 29 nghìn đồng/lượt bệnh nhân. Theo các thông tư hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Tài chính thì trong 29 nghìn đồng này, có 22 nghìn đồng được giữ lại để thực hiện trả lương, 7 nghìn đồng còn lại thì 35% được giữ lại làm nguồn cải cách tiền lương (sau khi đã trừ hoá chất, vật tư tiêu hao) và không được sử dụng cho việc khác. Như vậy, trong 29 nghìn đồng thu được/lượt khám bệnh đã có tới hơn 24 nghìn đồng giữ tại Kho bạc Nhà nước để làm nguồn chi trả lương và bổ sung khi tăng lương cho cán bộ, viên chức và người lao động ở các đơn vị. Chỉ còn hơn 4 nghìn đồng được phép chi tăng thu nhập và trích lập các quỹ theo quy định (quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng).

Theo báo cáo của TTYT thành phố, trước khi chi số tiền này, trung tâm có mời trạm trưởng các TYT lên họp, thống nhất. Mới đầu cũng có người thắc mắc nhưng sau khi giải thích thì đã hiểu ra. Do số lượng bệnh nhân không nhiều, số tiền được giữ lại quá ít nên số tiền các trạm nhận được ít là điều đương nhiên. Một số người có thể do chưa hiểu hết nên thắc mắc cũng là dễ hiểu và Sở Y tế đề nghị TTYT thành phố giải thích cặn kẽ cho trạm trưởng TYT các xã về vấn đề này và yêu cầu trạm trưởng giải thích cho nhân viên của mình. 

Về việc phản ánh liên quan đến điều hành phòng khám, việc cấp thuốc BHYT, qua thanh tra xác định nội dung cũng có đúng, có sai. Ví dụ có việc để bác sỹ chuyên khoa này ngồi ở box khám chuyên khoa khác. Có việc một bác sĩ của trung tâm tự khám và lấy thuốc cho mình là sai.

Các cá nhân có liên quan đến những tồn tại, sai phạm đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đối với ông Phạm Đức Ngọc, nguyên Giám đốc trung tâm phải kiểm điểm trách nhiệm trong việc không xây dựng đề án báo cáo Sở Y tế nhằm triển khai công tác khám chữa bệnh BHYT; nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thiếu sót trong phân công điều hành, quản lý các bác sỹ của trung tâm tham gia khám chữa bệnh BHYT; chậm chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện thủ tục chỉ tiêu kinh phí từ nguồn khám chữa bệnh BHYT. Đối với ông Trương Mạnh Sức, Phó Giám đốc trung tâm nghiêm túc rút kinh nghiệm về thiếu sót trong việc theo dõi, chỉ đạo về công tác chuyên môn trong khám chữa bệnh tại trung tâm…

Việc cấp thuốc phòng chống lụt bão hết hạn sử dụng, ông Cao Đình Thắng, Phó Giám đốc phụ trách trung tâm cho biết,  thuộc trách nhiệm của ông và người kiểm, xuất thuốc. Cụ thể, trong 24 danh mục thuốc cấp phục vụ phòng chống lụt bão cho 5 TYT có 2 danh mục bị hết hạn, mỗi TYT có 5 lọ thuốc bôi ngoài da và 60 viên vitamin C 500 mg. Do số lượng ít, lại đều phát hiện kịp thời và tiêu hủy, chưa được sử dụng nên không gây ảnh hưởng trong thực tế. Đơn vị và các cá nhân liên quan cũng đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm vấn đề này.

Ông Cao Đình Thắng, Phó Giám đốc phụ trách trung tâm cho biết: Những vấn đề tồn tại ở TTYT thành phố Phủ Lý đã được lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo xử lý kiên quyết và cơ bản đã giải quyết xong. Riêng về khoản vay nợ cán bộ, nhân viên, lãnh đạo trung tâm và anh em trong đơn vị cũng đang tìm giải pháp. Sau những sự việc vừa qua, cán bộ, nhân viên của đơn vị đều ý thức hơn trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện mỗi ngày có khoảng 150 lượt bệnh nhân đến khám tại TTYT thành phố. Mong muốn của lãnh đạo Sở Y tế cũng như của TTYT thành phố là sai đâu xử lý đến đó, đã xử lý rồi phải ổn định để cán bộ, nhân viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ, vì sự phát triển của đơn vị.

Yên Chính