Cụ thể, với nội trú tuyến tỉnh, huyện hạng 3: số chi một lần KCB, của toàn quốc là hơn 1,9 triệu đồng thì Hà Nam là hơn 2,5 triệu đồng; chi cho thuốc, toàn quốc bình quân 372 nghìn đồng/bệnh nhân, Hà Nam là gần 484 nghìn đồng; phẫu thuật thủ thuật (PTTT), toàn quốc là 1,07 triệu đồng, Hà Nam là 1,386 triệu đồng. Chi giường, toàn quốc là 914 nghìn đồng, Hà Nam là 1,24 triệu đồng; số ngày điều trị, toàn quốc là 6,32 ngày, Hà Nam 8,17 ngày.

Tán sỏi bằng tia lazer cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Yến Nhi

Với nội trú tuyến huyện hạng 3, chi lần KCB, toàn quốc là 1,7 triệu đồng, Hà Nam là gần 2 triệu đồng. Thuốc, toàn quốc là 341 nghìn đồng, Hà Nam là 428 nghìn đồng. Giường, toàn quốc là gần 862 nghìn đồng, Hà Nam hơn 1 triệu đồng. Số ngày bình quân điều trị, toàn quốc là 5,86 ngày, Hà Nam là 7,63 ngày.

Nội trú bệnh viện (BV) Y học cổ truyền (tuyến tỉnh hạng 3), tiền PTTT, toàn quốc là hơn 2,6 triệu đồng, Hà Nam là hơn 3,4 triệu đồng.

Nội trú BV Tâm thần (tuyến tỉnh hạng 3), chi lần KCB, toàn quốc là hơn 3,3 triệu đồng, Hà Nam là gần 4,7 triệu đồng. Ngày điều trị, toàn quốc là 21,08 ngày, Hà Nam là 28,14 ngày.

Đặc biệt ở BV Mắt (tuyến tỉnh hạng 3), các hạng mục chi và số ngày nằm điều trị đều cao hơn khá nhiều so với bình quân chung của toàn quốc. Chi bình quân một lần KCB, toàn quốc 4,776 triệu đồng, Hà Nam 5,820 triệu đồng; chi xét nghiệm toàn quốc là 150 nghìn đồng, Hà Nam là 211,5 nghìn đồng; chi chẩn đoán hình ảnh toàn quốc là 92 nghìn đồng, Hà Nam là gần 104 nghìn đồng; chi thuốc, toàn quốc là 219,7 nghìn đồng, Hà Nam là 269,2 nghìn đồng; chi PTTT, toàn quốc là 2,028 triệu đồng, Hà Nam 2,446 triệu đồng; chi tiền giường thậm chí gần gấp đôi, toàn quốc chỉ có 482,24 nghìn đồng nhưng Hà Nam là gần 879 nghìn đồng. Chi số ngày điều trị bình quân cũng gần gấp đôi: toàn quốc là 3,06 ngày, Hà Nam là 5,58 ngày.

Truyền dịch cho bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh.

Trước tình hình trên, theo bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Giám đốc BHXH tỉnh, BHXH tỉnh đã có văn bản gửi các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh, BHXH các huyện, thành phố yêu cầu tăng cường công tác giám định và quản lý quỹ KCB BHYT.

Theo đó, yêu cầu các cơ sở KCB BHYT thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình KCB theo đúng quy định, lựa chọn bệnh nhân vào điều trị nội trú, chỉ định sử dụng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật hiệu quả, giảm chi phí bình quân đợt điều trị nội trú và giảm ngày giường.

BHXH các huyện, thành phố phối hợp với các cơ sở KCB rà soát dữ liệu KCB BHYT, kiên quyết từ chối, không thanh toán những trường hợp chỉ định không hợp lý: chỉ định vào viện không dùng thuốc tiêm, chỉ sử dụng thuốc viên; chỉ định vào viện điều trị nội trú với những bệnh có khả năng chỉ định điều trị ngoại trú như: viêm họng, viêm tủy răng, viêm dạ dày tá tràng; kéo dài ngày giường điều trị với những trường hợp đẻ thường,…

Yên Chính