6 tháng qua công tác y tế dự phòng được duy trì, chất lượng khám chữa bệnh (KCB) tiếp tục được nâng cao, không xảy ra sai sót lớn về chuyên môn, kỹ thuật trong KCB và điều trị. Tổng số lần khám bệnh tuyến tỉnh là 163.289 lượt, đạt 50,8% kế hoạch. Tổng số lần khám bệnh tuyến huyện là 170.960 lượt, đạt 50,3% kế hoạch. Công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình, an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh xã hội,...được quan tâm.

Tuy nhiên trong thực hiện nhiệm vụ của ngành vẫn còn một số khó khăn, tồn tại: Tỷ lệ trẻ em được thực hiện sàng lọc sơ sinh thấp. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Trang thiết bị y tế ở các đơn vị y tế tuyến huyện còn nghèo nàn. Số lượng, chất lượng dịch vụ chuyên môn chưa nhiều và chưa chuyên sâu. Một số cán bộ chủ chốt và lãnh đạo các đơn vị chưa năng động...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

6 tháng cuối năm ngành y tế tiếp tục củng cố, kiện toàn, ổn định và phát triển mạng lưới y tế. Thực hiện sắp xếp tinh giản đầu mối các cơ quan khối chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt công tác giám sát dịch, nâng cao chất lượng KCB,...

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Sở Y tế tổ chức chiều ngày 27/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017.

Sở Y tế, Bệnh viện Mắt cũng đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ do đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của tỉnh Hà Nam. 1 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thầy thuốc Nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sỹ Lê Quang Minh-Giám đốc Sở Y tế được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc. 2 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Đ.H