Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu đã được nghe ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) thông tin về các phương thức và giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; sự cần thiết đẩy mạnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Với người dân có tài khoản ngân hàng có thể thanh toán viện phí bằng chuyển khoản, qua máy đọc chấp nhận thẻ (POS), qua thẻ thanh toán viện phí (thẻ khám bệnh thông minh), qua mã phản hồi nhanh (QR-code), thanh toán tích hợp qua mã hóa đơn thanh toán, qua cổng thanh toán (website của bệnh viện).

Đối với người dân không có thẻ ngân hàng, bệnh viện có thể liên kết hoặc tự phát hành thẻ nội bộ bệnh viện hoặc thanh toán qua ví điện tử, ứng dụng tiền di động.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, ngành Y tế đã có khoảng 30 bệnh viện triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Đó là tỷ lệ bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt chiếm 35% tổng số giao dịch thanh toán viện phí của bệnh viện.

Để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo về y dược đóng trên địa bàn đô thị quán triệt trong toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về thực hiện nghị quyết 02/NQ-CP và quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Các cơ sở khám chữa bệnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực và các điều kiện để triển khai giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, sử dụng nhiều hình thức thanh toán để đáp ứng nhu cầu của người dân; chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán hợp pháp để triển khai các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu thanh toán điện tử không dùng tiền mặt của người dân trước ngày 31/12/2019; ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; xây dựng và hoàn thiện phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) để có thể kết nối thanh toán viện phí với phần mềm của các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán; triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các ngân hàng, bệnh viện đã áp dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đã có những chia sẻ về kinh nghiệm cũng như cách thức tổ chức, các giải pháp thực hiện, góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian chờ đợi và tăng sự hài lòng của người bệnh.

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã khai trương Cổng hỗ trợ giao dịch điện tử y tế.

Hoàng Hải