Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng 9/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự hội nghị  có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số cơ quan của Bộ NN&PTNT; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị, doanh nghiệp và đại diện các thôn, xóm, hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, của toàn xã hội, nhất là phát huy sức sáng tạo và tinh thần cộng đồng của nhân dân, chương trình xây dựng NTM đã thực sự đi vào đời sống, trở thành phong trào rộng khắp và đạt được nhiều kết quả to lớn. 

Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân. Phong trào xây dựng NTM xuất hiện nhiều cách làm hay, nội dung phù hợp, sát thực tế. Trong từng giai đoạn, những nhiệm vụ, nội dung trọng tâm được xác định để tập trung thực hiện, như: dồn điền, đổi thửa; làm đường giao thông, tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo vệ môi trường nông thôn và truyền thống văn hóa. Các địa phương đã gắn phong trào xây dựng NTM với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương… Qua đó tạo động lực đẩy nhanh lộ trình, thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng NTM. 

10 năm qua, Hà Nam đã huy động được trên 14.600 tỷ đồng cho xây dựng NTM, bình quân mỗi năm huy động được xấp xỉ 1.626 tỷ đồng. Chương trình xây dựng NTM đã có bước đột phá lớn, nhất là về xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội (giao thông, trường học, trạm y tế), xử lý rác thải sinh hoạt, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo… Nhờ đó thay đổi diện mạo nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, Hà Nam có 100% số xã (98/98 xã) được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt 49 xã so với mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; 4/6 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Từ phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong giai đoạn 2011-2020 có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. UBND các huyện, thành phố đã tặng Giấy khen cho 414 tập thể, 469 cá nhân; UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 98 xã, 3 huyện, thành phố; 733 tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Xác định, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, Hà Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM, với nhiều giải pháp đồng bộ. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 20 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn lên gấp 1,5 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,5%. Đến năm 2030 có 30% số huyện, thành phố đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau 10 thực hiện chương trình xây dựng NTM, Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo không khí thi đua phấn khởi ở khắp các địa phương, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Nhiều mục tiêu quan trọng của chương trình được hoàn thành vượt kế hoạch đề ra và cao hơn bình quân chung của cả nước. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Để thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 cần sự quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Trong đó, cần xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là trọng tâm, xuyên suốt; đồng thời, cần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng NTM kiểu mẫu, nông thôn mới bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; học hỏi, nghiên cứu, áp dụng sáng tạo các mô hình, cách làm hay để đưa phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu. Xây dựng NTM phải đặt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động, giá trị canh tác. Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch trong xây dựng NTM. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng NTM của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Nhiều mục tiêu quan trọng của chương trình đã được triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực. Hà Nam là một trong năm tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã nhận được sự ủng hộ, sự tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân, người con Hà Nam sống xa quê. 

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM kiểu mẫu; tiếp tục huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tập trung thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất các sản phẩm chủ lực mang thương hiệu Hà Nam; tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng NTM kiểu mẫu, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án. 

Đối với các huyện, thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo.  Các sở, ban, ngành tăng cường hướng dẫn, kiểm tra để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời các cơ chế, chính sách phù hợp với điều  kiện mới. Sau hội nghị này, các ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Nhân dịp này, 44 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020 đã được vinh danh, khen thưởng. 

Bích Huệ - Mạnh Hùng

Bích Huệ - Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.