Sau khi đạt chuẩn NTM vào năm 2014, xã Thanh Sơn tiếp tục có sự chuyển mình rõ nét, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Các tuyến đường sau khi được bê tông hóa tiếp tục được chỉnh trang, làm thêm cống thoát nước, đường trục chính được trồng hoa, cây xanh. 

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM”  gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp và làm mới 26,5km đường giao thông nông thôn, 13km hệ thống rãnh thoát nước thải, 2km kênh mương, 21 cầu cống, xây 300 bồn hoa, trồng trên 10 nghìn m2 cây hoa, cây xanh trên các tuyến đường, nơi công sở. Sửa chữa, xây mới cơ sở trường học, trạm y tế, nhà văn hóa với tổng kinh phí đầu tư 55 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 10,39 tỷ đồng và trên 600 ngày công lao động.

Nhân dân tập trung phát triển kinh tế hộ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào sản xuất, góp phần nâng giá trị sản xuất đạt gần 200 triệu đồng/ha/năm. Các ngành nghề, dịch vụ truyền thống tiếp tục được mở rộng, hàng năm giải quyết việc làm cho trên 130 lao động. Bình quân thu nhập đầu người năm 2018 đạt 42 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,18% (theo tiêu chí đa chiều).

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được triển khai hiệu quả. Đến nay, các hủ tục trong đám cưới, đám tang và lễ hội đã được xóa bỏ; tỷ lệ hỏa táng đạt 73%. Trung bình hằng năm có trên 95% số hộ đăng ký và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả bình xét năm 2018, toàn xã có 91,8% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 4/4 làng đều giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm.

Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn (Kim Bảng) chăm sóc bồn hoa tại tuyến đường thôn.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã vận động được 333 triệu đồng, cấp sổ tiết kiệm cho 100% hộ chính sách; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 25 nhà, tặng 1 xe đạp cho con thương binh; trợ cấp cho hộ đặc biệt khó khăn, khó khăn đột xuất trị giá 76 triệu đồng. Phối hợp với các tổ chức thành viên vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt gần 10 triệu đồng; Quỹ Hội Chữ thập đỏ đạt 95 triệu đồng, Quỹ trẻ thơ 86 triệu đồng.

Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được triển khai hiệu quả, hiện Quỹ khuyến học của xã đạt 53 triệu đồng, 4/4 thôn đều có chi hội khuyến học. Chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được duy trì ổn định với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm đạt 0,3%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 11,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,2%; 99,1% hộ gia đình dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh; 100% khu dân cư có tổ thu gom rác thải...

Công tác mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai hiệu quả. Những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và nhân dân trong xã đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã Thanh Sơn 3 năm liền (2015-2017) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc 3 năm liền (2015-2017) và tặng Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Với khẩu hiệu hành động “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, xây dựng xã Thanh Sơn giàu đẹp, hội nhập và phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ xã Thanh Sơn và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn dân cư để triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM, quyết tâm xây dựng xã Thanh Sơn đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Ủy ban MTTQ xã xác định: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Gần dân, sát dân và có trách nhiệm với nhân dân”…

Trần Ích