Một trong những địa phương tích cực cụ thể hóa có hiệu quả nội dung PTTĐ "Dân vận khéo" vào quá trình xây dựng NTM là huyện Duy Tiên. Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo PTTĐ "Dân vận khéo" cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cơ sở xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện PTTĐ "Dân vận khéo", "Năm dân vận chính quyền", xây dựng mô hình "Dân vận khéo" tại các xã, thị trấn có nội dung phù hợp với nhiệm vụ, phong trào của từng ngành, đơn vị, cơ sở gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, huyện NTM.

Huyện ủy Kim Bảng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Hanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Duy Tiên, nhằm góp phần cùng địa phương xây dựng NTM, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã xây dựng nhiều mô hình "Dân vận khéo" có nội dung gắn quyện hài hòa với nội dung PTTĐ Quyết thắng của LLVT. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước bằng chính những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sỹ: giúp nhân dân làm đường, đóng góp kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách xây, sửa nhà ở, vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh… Qua đó, cổ vũ, động viên nhân dân trong huyện xây dựng NTM, bồi đắp niềm tin của nhân dân với LLVT và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Kim Bảng cũng là địa phương có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Để có được kết quả đó, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong huyện luôn đặc biệt coi trọng duy trì thực hiện tốt công tác dân vận. Theo đó, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 215 mô hình "Dân vận khéo" cấp huyện, 330 mô hình cấp xã. Trong xây dựng NTM, PTTĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" được triển khai sâu rộng với những việc làm phù hợp, cụ thể, thiết thực như: vận động nhân dân tham gia "cứng hóa" đường trục chính nội đồng, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, trồng hoa, cây xanh gắn với bảo vệ hành lang an toàn giao thông và bảo vệ môi trường...

Đến tháng 6/2018, toàn huyện đã trồng được trên 56.800m2 hoa trên các tuyến đường. PTTĐ tại một số xã đã thu hút được nhiều hơn các nguồn lực xây dựng NTM, tiêu biểu như các xã: Thanh Sơn, Tượng Lĩnh, Đồng Hóa, Thi Sơn… Đặc biệt, để thay đổi diện mạo NTM, nhiều mô hình "Dân vận khéo" trong giải phóng mặt bằng đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, thị trấn Ba Sao, Chi bộ xóm 7, xã Đại Cương… tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm sáng tạo.

Cụ thể hóa nội dung dân vận khéo trong nỗ lực hoàn thành các tiêu chí văn hóa, Kim Bảng đã có 86 mô hình cấp huyện, 92 mô hình cấp xã được triển khai tập trung vào việc thi đua xây dựng làng, gia đình văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Thông qua công tác vận động nhân dân tích cực xây dựng NTM, toàn huyện đã có trên 45% số người chủ động, tình nguyện lựa chọn trước hình thức hỏa táng khi qua đời để góp phần bảo vệ môi trường và hình thành nếp sống mới văn minh, tiến bộ.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện đã xây dựng được hơn 2 nghìn mô hình tập thể, cá nhân điển hình trong PTTĐ "Dân vận khéo" ở tất cả các lĩnh vực, trong đó đa phần các mô hình đều tập trung vào việc huy động nhân dân tham gia xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - quốc phòng nhằm nỗ lực hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM theo hướng hiệu quả, bền vững.

Trong lĩnh vực nông nghiệp có các mô hình "Dân vận khéo" về trồng cây hàng hóa xuất khẩu, mô hình giống lúa mới, cánh đồng mẫu lớn, sản xuất rau củ quả sạch, an toàn. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tập trung vào nội dung thực hiện mô hình về cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhiều mô hình có nội dung phù hợp, cụ thể, thiết thực góp phần giảm nghèo tại các xã như: phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua bảo hiểm y tế; tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo…

Đặc biệt, để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh - tiêu chí nền tảng của xây dựng NTM, các mô hình dân vận khéo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai với nhiều nội dung phong phú, cụ thể như: xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; học tập phong cách ứng xử, nêu gương, khoa học, nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Nhờ làm tốt công tác xây dựng, duy trì hoạt động các mô hình "Dân vận khéo" gắn với PTTĐ yêu nước đã tạo nền tảng góp phần giúp nhiều địa phương thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp về xây dựng NTM. Kinh tế phát triển ổn định, văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày một cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền,  MTTQ, các đoàn thể được củng cố vững mạnh là cơ sở giúp các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2018 hoàn thành mục tiêu đề ra. Mặt khác giúp 80 xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục thi đua hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Nguyễn Hằng