Các thí sinh được chia thành 3 đội; mỗi đội phải trải qua 4 phần thi: Màn chào hỏi (20 điểm); thi tìm hiểu kiến thức pháp luật (20 điểm); thi kỹ năng nghiệp vụ (20 điểm); thi tiểu phẩm (40 điểm).

 Các phần thi tập trung vào các nội dung liên quan đến chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của công chức tư pháp – hộ tịch; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác chứng thực, đăng ký, quản lý hộ tịch; các quy định của pháp luật về quyền con người, luật dân sự, hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật đất đai, luật nuôi con nuôi, luật khiếu nại, tố cáo… Đồng thời, các thí sinh phải vận dụng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để xử lý, giải quyết tình huống cụ thể trong công tác tư pháp – hộ tịch ở cơ sở.

Phần thi tiểu phẩm được các đội thi đầu tư cả về hình thức, nội dung, mang tính thực tiễn cao.

Qua hội thi, nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch xã, thị trấn tại cơ sở. Cùng đó, tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác tư pháp. Tạo điều kiện để công chức tư pháp - hộ tịch cơ sở gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và triển khai tốt công tác tư pháp - hộ tịch ở địa phương.

Ban tổ chức hội thi trao giải cho các đội tham gia hội thi.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho đội thi cụm số 1, 2 giải nhì cho đội thi cụm số 2, cụm số 3 và 4 giải phụ, gồm: Tiểu phẩm xuất sắc nhất, thí sinh trình diễn tiểu phẩm xuất sắc nhất, màn chào hỏi xuất sắc nhất, phần thi kỹ năng nghiệp vụ xuất sắc nhất.

Thanh Vân