Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu một số nội dung chính của Dự án Luật Dân số và Dự thảo Luật Dân số. Theo đó, Dự thảo Luật Dân số được xây dựng gồm 8 chương, 52 điều quy định về quy mô dân số và kế hoạch hóa gia đình; Cơ cấu dân số, phân bố dân số, chất lượng dân số, điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số và điều khoản thi hành.

Các nội dung của Dự thảo Luật Dân số vừa cơ bản đáp ứng được yêu cầu do Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra.  Đó là duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản, chiều cao, tuổi thọ cùng với các giải pháp cụ thể, thiết thực của công tác y tế đặc trưng gắn với công tác dân số và phát triển…

Tiến sỹ Phạm Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình chủ trì hội thảo.

Việc xây dựng Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết toàn diện công tác dân số về cả quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số, phát triển. Bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước và khắc phục cơ bản của công tác dân số trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của Hà Nam đã tập trung cho ý kiến, góp ý về các chính sách dự kiến của Dự thảo Luật, như: Tình hình thực tế công tác dân số tại địa phương; Quy định về duy trì mức sinh thay thế và quy định về số lượng con. Vấn đề phá thai và việc khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân về dân số... Các ý kiến này đã được đoàn công tác của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp để cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Giang Nam