Hàng trăm HSSV và các thầy cô giáo trường Cao đẳng Nghề Hà Nam phấn khởi chào đón năm học mới.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, lãnh đạo trường Cao đẳng Nghề Hà Nam nêu bật những thành tích của năm học 207-2018:  nhà trường đã tuyển sinh được 1.950 học sinh, sinh viên; tổ chức thi tốt nghiệp cho 1.576 học sinh, sinh viên (HSSV) và người học nghề thường xuyên ở các cơ sở đào tạo. 52% HSSV xếp loại học tập  khá, giỏi; 26% đạt trung bình khá; 22% đạt trung bình. Nhiều HSSV phấn đấu rèn luyện đạt kết quả xuất sắc.30% giáo viên của trường đạt trình độ thạc sỹ, 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Trong năm học 2018-2019, trường đã tuyển sinh được 1.635 học sinh, sinh viên, trong đó có 3 lớp Cao đẳng, 13 lớp Trung cấp và Văn hóa – Nghề, 19 lớp Sơ cấp, 9 lớp học nghề thường xuyên.

Để phấn đấu trường đạt trường chất lượng cao vào năm 2020, năm học này, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xây dựng và mở rộng trường giai đoạn 2016-2020, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị theo hướng nghề trọng điểm quốc gia, quốc tế giai đoạn 2016-2020; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; duy trì đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ , liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học, tổ chức cho HSSV thực tập, sản xuất, liên kết đào tạo, đào tạo theo địa chỉ.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Hà Nam trao Giấy khen cho các HSSV giỏi năm học 2017-2018

Tại lễ khai giảng, nhiều tập thể lớp đạt danh hiệu tập thể lớp tiên tiến, HSSV đoạt danh hiệu HSSV khá, giỏi đã được lãnh đạo nhà trường biểu dương khen thưởng.

Giang Nam