Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Hội nghị được triển khai nhằm cung cấp thêm cho lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành và đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục những thông tin đầy đủ, toàn diện, cơ bản về CTGDPT mới, trong đó tập trung vào hai chuyên đề chính là: đánh giá về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học theo CTGDPT mới. Qua đó, giúp lãnh đạo các địa phương, sở, ngành và đội ngũ nhà giáo tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm, chủ động xây dựng lộ trình thực hiện theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, cơ sở, góp phần thực hiện sớm việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tạo môi trường học tập tốt cho học sinh.

CTGDPT mới được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 26/12/2018 có nhiều điểm mới về nội dung và chương trình giáo dục, nổi bật như: chuyển nền giáo dục nặng về trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực người học, lấy người học làm trung tâm của mọi hoạt động giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học; thay đổi cách đánh giá học sinh; thực hiện dạy học phân hóa và thực hiện giảm tải giáo dục với việc giảm số môn học, số tiết học theo từng cấp học…

Để chuẩn bị các điều kiện cho thực hiện có hiệu quả CTGDPT mới, về đội ngũ, đến nay, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ở tất cả các cấp học trong cả nước đã cơ bản đạt chuẩn và trên chuẩn, năng lực sư phạm được nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Tỉ lệ giáo viên/lớp ở các cấp học từng bước được đảm bảo theo định mức quy định, phấn đấu không để xảy ra tình trạng có trường, lớp, học sinh nhưng không có hoặc không đủ giáo viên giảng dạy.

Trong thời gian tới, cùng với việc ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học mới chưa có trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý theo đúng lộ trình; thực hiện đào tạo giáo viên theo từng chuyên ngành để bổ sung đội ngũ (khoảng 2%/năm); đánh giá đúng thực trạng đội ngũ để có kế hoạch tuyển dụng, bố trí, sắp xếp giáo viên hợp lý, không để xảy ra việc thiếu giáo viên khi CTGDPT mới chính thức được triển khai thực hiện…

Về hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, hiện cả nước có 74,9% phòng học kiên cố, 76,6% phòng học bộ môn đáp ứng quy định, thiết bị dạy học tối thiểu cho các cấp học bình quân đạt 54,3%. Trên cơ sở rà soát, thống kê này các địa phương sẽ xác định được nhu cầu đầu tư cụ thể cho từng giai đoạn và có sự huy động tập trung nhiều nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ, kiến nghị về một số nội dung, vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện CTGDPT mới. Trong đó, tập trung vào các vấn đề về thừa, thiếu giáo viên; làm thế nào để có sự đồng bộ, đầy đủ về cơ sở, vật chất, trang thiết bị dạy học; khó khăn trong thực hiện các nội dung mới trong nhà trường…Ngay trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia giáo dục và đại diện các bộ, ngành có liên quan đã có phần giải đáp các ý kiến và đưa ra những định hướng giúp các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai CTGDPT mới theo đúng lộ trình.

T.T.Hà