Hà Nam xếp thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi cao nhất

Trong tổng số 8.239 thí sinh đăng ký thi xét tốt nghiệp, trong đó hệ THPT có 7.636 thí sinh, hệ Giáo dục thường xuyên có 603 thí sinh, 8.039 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ  97,57%. 200 thí sinh đã trượt tốt nghiệp, trong đó hệ THPT có 126 thí sinh, giáo dục thường xuyên 74 thí sinh.

Xét theo phổ điểm chung toàn quốc, Hà Nam có 3 môn điểm trung bình cao nhất cả nước gồm: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý. Ba môn Toán và Vật Lý, Giáo dục công dân xếp thứ 3 toàn quốc có điểm trung bình cao nhất.

                                      

Hà Nam dẫn đầu cả nước về điểm thi trung bình cao nhất 3 môn Văn, Sử, Địa 

Mặc dù không có thí sinh đỗ thủ khoa các trường Đại học nhưng Hà Nam có 25 thí sinh đạt tổng điểm từ 27 trở lên, trong đó thí sinh đạt điểm cao nhất là Trần Thị Nguyệt Hà, THPT Chuyên Biên Hòa với 28,40 điểm khối A1 (Toán 9,4; Vật lý 9,00; Hóa học 9,00, Ngoại ngữ 10).

Hầu hết số thí sinh đạt điểm cao nhất ở Hà Nam thuộc trường THPT Chuyên Biên Hòa (13 thí sinh). Số còn lại thuộc các trường  THPT B Kim Bảng (3 học sinh); Trường THPT Nam Lý (2 học sinh); Trường THPT A Phủ Lý, THPT Lý Thường Kiệt, THPT Lý Nhân, THPT Nam Cao, THPT A Bình Lục, THPT B Bình Lục mỗi trường có 1 học sinh.

Trường THPT A Phủ Lý có thí sinh đạt điểm thi cao nhất 27,15 (khối A)

Các khối thi có thí sinh đạt điểm cao, gồm: khối A đạt từ 27,15 đến 28,05 điểm (5 thí sinh đăng ký xét tuyển); khối B đạt từ 27,45 đến 28 điểm (4 thí sinh đăng ký xét tuyển ); khối C đạt từ 27 đến 27,5 điểm (6 thí sinh đăng ký xét tuyển ); 5 thí sinh đăng ký xét tuyển khối D đạt từ 27,1 đến 27,5 điểm; 8 thí sinh đăng ký xét tuyển khối A1 đạt từ 27,15 đến 28,4 điểm

Giang Nam