Theo thống kê của Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Lý Nhân, trước khi tiến hành sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), toàn huyện có 42 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc (bao gồm các tổ chức đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn xã, thị trấn) với trên 8.200 đoàn viên và 345 chi đoàn thôn xóm, tổ dân phố với gần 3.800 đoàn viên.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 19 của BTV Tỉnh ủy "Về việc sáp nhập các chi bộ; ban công tác mặt trận và các đoàn thể sau sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố", Kết luận số 12 của BTV Huyện ủy "Về nguyên tắc, quy trình các bước thực hiện sáp nhập chi bộ, các chức danh của thôn, xóm, tổ dân phố sau sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện", Hướng dẫn số 12 của BTV Tỉnh đoàn "Về quy trình và thủ tục thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, thành lập, giải thể, nâng cấp, hạ cấp, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức Đoàn các cấp", BTV Huyện đoàn Lý Nhân đã ban hành văn bản hướng dẫn "Về thực hiện thủ tục, quy trình sáp nhập tổ chức Đoàn" trên địa bàn toàn huyện và xây dựng đề án cụ thể để triển khai thực hiện.

BTV Huyện đoàn chỉ đạo 7 xã, thị trấn đã hoàn thành việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố đã được UBND tỉnh quyết định công nhận gồm: Nhân Mỹ, Nhân Khang, Nhân Chính, Văn Lý, Nguyên Lý, Phú Phúc và thị trấn Vĩnh Trụ thực hiện trước.

BTV Huyện đoàn Lý Nhân tổ chức hội nghị thực hiện việc sáp nhập chi đoàn thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo bí thư đoàn xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức họp toàn thể đoàn viên để quán triệt mục đích, yêu cầu sáp nhập chi đoàn. Lấy ý kiến giới thiệu của đoàn viên về nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành (BCH), chức danh bí thư, phó bí thư chi đoàn lâm thời.

Căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá của cán bộ, đoàn viên, kết quả giới thiệu BCH, bí thư, phó bí thư chi đoàn lâm thời, đồng chí bí thư đoàn xã cùng với cấp ủy chi bộ thôn thảo luận, thống nhất nhân sự dự kiến tham gia BCH, chức danh bí thư, phó bí thư chi đoàn lâm thời báo cáo thường trực đảng ủy xã, thị trấn để xin ý kiến.

Sau khi có ý kiến nhất trí của thường trực đảng ủy xã, thị trấn, BCH đoàn xã ra quyết định sáp nhập chi đoàn, chỉ định BCH chi đoàn (chức danh bí thư, phó bí thư chi đoàn lâm thời). Sau khi có quyết định, chi đoàn xin ý kiến tổ chức lễ ra mắt, công bố quyết định sáp nhập và xây dựng đề án, chương trình hoạt động trong thời gian lâm thời.

Với cách làm đó, sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, đến nay, tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lý Nhân đã hoàn thành việc sáp nhập từ 105 chi đoàn thôn, xóm, tổ dân phố trước đây xuống còn 43 chi đoàn theo địa giới hành chính sau sáp nhập.

Chị Nguyễn Thị Quyên, Bí thư Đoàn xã Nhân Khang cho rằng: Trước khi sáp nhập, toàn xã có 15 chi đoàn. Sau sáp nhập rút gọn còn 9 chi đoàn. Ban đầu chúng tôi cũng lo vì thực tế nhiều năm qua công tác đoàn ở nông thôn vốn đã gặp khó khăn, nay sáp nhập sợ càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, từ khi sáp nhập đến nay, không những góp phần giảm đầu mối cho đội ngũ cán bộ chi đoàn, lực lượng đoàn viên, thanh niên được đông đảo hơn, dễ tổ chức các hoạt động phong trào.

Anh Trần Việt Dũng, Bí thư Huyện đoàn Lý Nhân cho biết: Bám sát định hướng, sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức đoàn cấp trên, việc sáp nhập tổ chức đoàn tại thôn, xóm, tổ dân phố theo địa bàn hành chính mới đã đem lại những kết quả bước đầu. Rút kinh nghiệm từ 7 xã, thị trấn đã hoàn thành, thời gian tới, BTV Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo đoàn thanh niên các xã còn lại tiến hành sáp nhập, hợp nhất chi đoàn cơ sở theo phương châm tinh gọn, hiệu quả, đúng Điều lệ Đoàn, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.

Trần Ích