Mô hình sen - cá, kết hợp trồng cây ăn quả của CCB xã Chuyên Ngoại (Duy Tiên).

Với gần 7.000 hội viên sinh hoạt tại 18 cơ sở hội xã, thị trấn, 5 cơ sở hội khối các cơ quan của huyện, thời gian qua, các cấp hội CCB  huyện Duy Tiên đã chủ động tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Đến nay, đã có 97,5% số gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa, 140 mô hình tổ hòa giải, tổ an toàn giao thông, an ninh trật tự của các cấp hội CCB tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, hội CCB đã phối hợp cùng đoàn thanh niên, hội phụ nữ ở 18 xã, thị trấn phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tổ chức nói chuyện truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho hơn 100.000 lượt thanh, thiếu niên; giúp đỡ 52 thanh niên chậm tiến, tạo việc làm cho trên 1.000 thanh niên tại các trang trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất; động viên thanh niên thực hiện phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” và các phong trào do địa phương phát động.

Hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, trên cơ sở 19 tiêu chí, Hội CCB huyện đã khảo sát và thống nhất thực hiện 11 tiêu chí giai đoạn 2016 – 2018. Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, từ năm 2016 đến nay, hội CCB các cấp trong toàn huyện đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tình nguyện dỡ 45m2 tường bao, 5 gian nhà cấp bốn và các công trình phụ trợ, chặt hơn 350 cây lấy gỗ, cây ăn quả, ủng hộ ngày công lao động, hiến trên 600m2 đất, ủng hộ gần 3 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn chú trọng vận động hội viên vươn lên trong phát triển kinh tế. Hiện tại, toàn hội có 75% số hội viên làm nông nghiệp, 600 mô hình sản xuất đa canh, trang trại, làm nghề (dệt, mây giang đan, thêu ren, làm trống, đồ gỗ cao cấp…), 3 tổ hợp tác xã, 140 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 1.250 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng trăm hội viên và nhân dân, thu nhập bình quân 3-5 triệu đồng/người/tháng.

Tính đến tháng 6/2019, có 67% số hộ hội viên CCB vươn lên khá, giàu, hộ hội viên nghèo giảm còn 1,6%.

Học tập và làm theo Bác, tinh thần thi đua “CCB gương mẫu” của CCB huyện Duy Tiên còn được thể hiện ở nhiều việc làm nghĩa tình, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Từ năm 2017 đến nay, Hội CCB huyện đã vận động hội viên ủng hộ được gần 200 triệu đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”; cùng sự hỗ trợ của CCB, doanh nhân xây mới 12 căn nhà tặng CCB nghèo; ủng hộ quỹ an sinh xã hội, quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, tặng quà cho con em CCB nghèo vượt khó, học giỏi; phối hợp với các nhà hảo tâm tặng 15 xe lăn cho CCB tàn tật.

Với nhiều việc làm thiết thực, các cấp hội CCB đã giúp hàng trăm CCB vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Vân