Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2018 - 2023.         

Với khẩu hiệu hành động “Xây dựng HND và giai cấp nông dân vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ”, nhiệm kỳ 2018-2023, HND huyện Thanh Liêm phấn đấu hàng năm 100% hội viên được tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Hội các cấp; phát triển mới trên 3 nghìn hội viên, phấn đấu cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hội viên đạt 70% so với tổng số hộ nông nghiệp; hàng năm có trên 95% tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, trên 80% chi hội vững mạnh; hàng năm tăng 2-3% hộ sản xuất kinh doanh giỏi, cuối nhiệm kỳ có 62% hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 100% hội viên nông dân khi có yêu cầu.

Đánh giá kết quả tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, các cấp HND huyện Thanh Liêm có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Công tác tuyên truyền thu hút trên 27 nghìn lượt hội viên tham gia. Các cấp HND huyện phối hợp phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 4.500 lượt hội viên.  Trong nhiệm kỳ, toàn huyện phát triển được hơn 6 nghìn hội viên nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển mạnh mẽ. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. 5 năm qua, toàn huyện đã triển khai làm mới được 518km đường giao thông nông thôn; vận động hiến đất làm đường được 13,5ha; xây dựng 239 mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học, 416 mô hình trồng nấm, tham gia trồng trên 2 nghìn m2 đường hoa.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành HND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự hội cấp trên.

Trần Ích