Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Non nước ngàn năm". Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quốc gia - Ninh Bình 2018 là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018).

Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch quốc gia - Ninh Bình 2018 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; gắn phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại lễ hội lần này, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn diễn ra như: Triển lãm tranh cổ động tấm lớn bảo vệ môi trường trong lịch sử văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm ảnh nghệ thuật "Qua miền di sản"; trưng bày tư liệu, hiện vật và cổ vật; triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh "Đất nước và con người Ninh Bình" cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch khác được tổ chức, gắn liền với quảng bá tiềm năng, phát triển du lịch.

Theo baotintuc.vn