Hơn 200 học viên là công chức văn hóa – xã hội xã, phường, thị trấn; cán bộ các phòng văn hóa - thông tin, trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thành phố; công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở VH,TT&DL tham gia lớp tập huấn.

Lễ khai giảng lớp tập huấn.

 

Trong các ngày từ 7–11/10, các học viên được hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các thông tư quy định về hoạt động thuộc lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT); nắm bắt chủ trương của Chính phủ về lĩnh vực TDTT, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt Đề án “Văn hóa công vụ”; hướng dẫn, triển khai các văn bản luật thuộc lĩnh vực TDTT và các văn bản chung thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Giảng viên của lớp học là cán bộ của Vụ Pháp chế, Vụ TDTT quần chúng (Tổng cục TDTT) thuộc Bộ VH,TT&DL.

Chu Bình